Projectomschrijving

Ondanks positieve verwachtingen, wordt er in de eerstelijnszorg nog niet veel gebruik gemaakt van technologieën die de zorg kunnen ondersteunen en verbeteren. Een van de redenen hiervoor is dat er onduidelijkheid is over realistische doelen, mogelijke belemmeringen en ervaren meerwaarde van het gebruik van zorgtechnologie voor verschillende partijen.

Het doel van dit project is om een handleiding te ontwikkelen die patiënten, zorgprofessionals (zoals huisartsen, fysiotherapeuten, of praktijkondersteuners), bedrijven, en zorgverzekeraars kunnen gebruiken om een overzicht te maken van de behoeften, belangen en rollen van alle partijen bij het gebruik van zorgtechnologie in de eerstelijnszorg. Een dergelijk overzicht wordt een value case genoemd. Door samen een value case te maken kunnen de betrokken partijen samen een gezamenlijke visie, realistische doelen en draagvlak creëren om het gebruik en de inzet van zorgtechnologie te bevorderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website