Projectomschrijving

Van 2011-2014 werd bij 210 kinderen met astma (6-16jr) onderzocht of de helft van de reguliere controlebezoeken in het ziekenhuis vervangen kon worden door online monitoring in een online astmakliniek: www.luchtbrug.nl. De voorlopige resultaten hiervan tonen aan dat astmacontrole, het aantal klachtenvrije dagen en longfunctie van kinderen met astma die 50% minder in ziekenhuis gecontroleerd werden niet verschilden van de kinderen die regulier gecontroleerd werden.

Dit impliceert dat er in astmazorg voor kinderen volstaan kan worden met minder poliklinische controlebezoeken in combinatie met online monitoring. Bovendien leent de online astmazorg zich voor substitutie naar gespecialiseerde verpleegkundigen.

In dit project wordt http://www.luchtbrug.nlbreed geïmplementeerd en worden belemmerende en bevorderende factoren voor gebruik, alsmede de effecten in kaart gebracht. Het uiteindelijke streven is, om deze virtuele astmakliniek landelijk te implementeren in een groot aantal ziekenhuizen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website