Projectomschrijving

Bij Point-Of-Care-Testing bij huisartsen (POCT) wordt de uitvoer en verwerking van laboratorium testen verplaatst van laboratoria naar de huisartsenpraktijk. Laboratoria leveren meetapparatuur en meetmaterialen aan de huisarts, deze voert de metingen uit bij zijn patiënt en de gegevens worden verwerkt in de informatie systemen van de huisarts en het laboratorium.

In de laboratoria was de apparatuur meestal intern gekoppeld, in de nieuwe situatie is de verwerking echter veelal nog handmatig. MobiHealth heeft een dienst ontwikkeld om meetresultaten via elektronische weg betrouwbaar te integreren in de informatie systemen van laboratorium en huisarts.

MobiHealth werkt in dit project samen met het Reinier MDC (laboratorium) en de Universiteit Twente om deze dienst verder te implementeren en op te schalen. Daarbij wordt evidentie verzameld omtrent belemmerende en bevorderende factoren waarbij speciale aandacht wordt besteed aan business modellen en economische efficiëntie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website