Projectomschrijving

Het Beeldhorloge is een e-healthapplicatie in de vorm van een digitaal horloge. Hierop worden de dagelijkse activiteiten in de vorm van gepersonaliseerde plaatjes en foto’s weergegeven. Onderzoek in de gehandicaptenzorg laat zien dat het de zelfredzaamheid vergroot. De vraag is of deze effecten ook aanwezig zijn in de ouderenzorg en dan met name bij dementerenden. Zowel qua indicatiestelling als voor wat betreft kosten en baten is de context daar immers wezenlijk anders dan in de gehandicaptenzorg.
Het nu voorgestelde project bouwt voort op effectonderzoek en richt zich op het breder in kaart brengen van de implementatiemogelijkheden en -barrières. In dit project wordt samengewerkt door ergotherapeuten van Magenta Zorg, onderzoeksbureau LOCOmotion en de leverancier Active4Care. De opgedane kennis zal binnenkort beschikbaar komen via een businesscase en een artikel voor een vakblad.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website