Projecten

ArmCoach4Stroke: An interactive tool for self-directed, home-based and personalized arm rehabilitation after stroke

Lopend (juli 2020 - juli 2024)

Na een hersenbloeding hebben veel mensen last van een arm die niet goed gebruikt kan worden bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Uit onderzoek is bekend dat het veel gebruiken en oefenen van de aangedane arm belangrijk zijn voor het herstel van de armfunctie. Het vaak en veel onder begeleiding oefenen gebeurt echter niet. Daarom ontwikkelen we in dit project, samen met eindgebruikers...

Bekijk dit project

E-manager Chronic Diseases

Lopend (augustus 2018 - augustus 2022)

Meer dan 5,3 miljoen mensen in Nederland hebben een chronische ziekte. Chronische ziekten hebben een grote impact op kwaliteit van leven, maar ook op de kosten in de gezondheidszorg. Er is steeds meer behoefte aan innovaties die zich richten op het verbeteren van zelfmanagementvaardigheden van patiënten. Om deze reden heeft het Centre for Care Technology Research een voorstel geschreven voor de...

Bekijk dit project

Clinical introduction online and real-time MRI guided prostate cancer radiotherapy

Lopend (mei 2019 - mei 2022)

In het UMC Utrecht is sinds kort een nieuwe bestralingstechniek voor de behandeling van prostaatkanker. De behandeling met het nieuwe apparaat (Elekta Unity) is een combinatie van een bestralingstoestel en een diagnostische MRI-scan. De Unity maakt het mogelijk om tijdens de bestraling met behulp van MRI-beelden exact te bepalen waar de prostaat zich bevindt. Hierdoor kan de patiënt met...

Bekijk dit project

B3CARE

Lopend (januari 2019 - juni 2023)

CT-screening voor B3-ziekten (longkanker, COPD, hart- en vaatziekten) opent nieuwe wegen voor preventie- en/of vroege behandeling. B3CARE wil voor het eerst biomarkers voor de B3 integreren in één screeningstest. Voor implementatie van de geïntegreerde B3-screening zijn validatie en standaardisatie van de imaging biomarkers, en het evalueren van mogelijke effecten op volksgezondheid en kosten...

Bekijk dit project

Sensing in Surgery

Lopend (september 2018 - september 2022)

Tijdens chirurgische interventies is kennis over zachte weefsel van groot belang om te voorkomen dat gezond weefsel onnodig wordt beschadigd, maar ook om ervoor te zorgen dat er geen tumorweefsel achterblijft in het lichaam. De te ontwikkelen instrumenten hebben ten doel te voorkomen dat 1) te hoge krachten op het weefsel ontstaan, dat kan leiden tot pijn, of erger, 2) weefselbeschadiging, en 3)...

Bekijk dit project

Deep neural networks for ECG interpretation and home cardiac monitoring

Lopend (mei 2020 - mei 2024)

Jaarlijks worden er wereldwijd meer dan 300 miljoen hartfilmpjes, ook wel elektrocardiogrammen (ECGs) genoemd, gemaakt en de correcte interpretatie van het ECG is essentieel voor de diagnose van veel cardiologische ziektebeelden. Voor levensbedreigende ziektebeelden, zoals een hartinfarct of hartritmestoornis, is het nodig dat het ECG naast accuraat ook snel beoordeeld wordt door een expert. ...

Bekijk dit project

Device-based rate versus rhythm control treatment in patients with symptomatic recent-onset atrial fibrillation in the emergency department (RACE 9)

Lopend (november 2020 - augustus 2025)

“Telemonitoring bij atriumfibrilleren” (RACE 9) Boezemfibrilleren veroorzaakt hartkloppingen en ongerustheid bij patiënt en familie. Patiënten komen dan ook vaak naar de spoedeisende hulp waar met cardioversie het ritme hersteld wordt. De vraag is of cardioversie echt nodig is, want bij rustig afwachten herstelt het ritme meestal vanzelf. In dit project, in 14 ziekenhuizen in Nederland,...

Bekijk dit project

eCG family clinic: the electronic Cardiovascular Genetic family clinic to facilitate genetic screening in family members

Lopend (september 2020 - september 2024)

Mensen met een aanleg (mutatie) voor een erfelijke hartziekte hebben een verhoogde kans op voortijdig plotseling overlijden. Dit kan worden voorkomen door tijdige opsporing en behandeling. Erfelijke hartziekten erven meestal over met een kans van 50%. Steeds vaker wordt de onderliggende mutatie hiervoor gevonden. Naaste familieleden kunnen daarop worden onderzocht. Familieleden die mutatiedrager...

Bekijk dit project

HEROES: Home-based ExeRgaming fOr Enhancing resistance to falls after Stroke

Lopend (november 2020 - november 2025)

Frequent falling is one of the most common medical complications after stroke. In this project, we will develop the HEROES system, a novel exergaming system for home use that allows people with stroke to increase their resistance to balance perturbations. The ultimate goals are to prevent falls and fall-related injuries, save fall-related health-care utilization and societal costs, and help people...

Bekijk dit project

video monitoring FOR early Signaling of adverse EvEnts (FORSEE)

Lopend (juni 2020 - juni 2025)

In ziekenhuizen vindt zo'n 40% van de onverwachte sterftes plaats op verpleegafdelingen. Dit hoge percentage hangt samen met de beperkte mate waarin patiënten op deze afdelingen in de gaten worden gehouden. Bewakingsapparatuur zoals gebruikt op de Intensive Care is helaas ongeschikt voor verpleegafdelingen. Dergelijke apparatuur is duur en vraagt veel werk van het zorgpersoneel. Bovendien is het...

Bekijk dit project

An Empathic Virtual Coach for Amnesia Patients

Lopend (oktober 2020 - april 2022)

Dit project onderzoekt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een ‘begripvolle virtuele coach’ voor mensen met geheugenverlies. Deze virtuele coach zal de vorm hebben van een 'conversational agent', een stuk software dat met behulp van kunstmatige intelligentie een sociale interactie aan kan gaan met de patiënt. Uniek binnen dit project is dat deze coach een model zal bijhouden van de mentale...

Bekijk dit project

Reducing re-scans in clinical MRI exams

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

MRI scans spelen een fundamentele rol bij de diagnose van veel hersenaandoeningen. Een standaard MRI procedure duurt tussen de 20 en 30 minuten en de patiënt voelt zich vaak ongemakkelijk in de scanner. Dit leidt tot een grote kans dat de patiënt beweegt tijdens de scan en daarmee tot verstoringen in het beeld. Ongeveer 20% van alle MRI scans vertonen zodanige verstoringen dat ze herhaald moeten...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website