ZonMw tijdlijn eHealth en ICT in de zorg https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van eHealth en ICT in de zorg nl-nl Sun, 16 Dec 2018 16:48:54 +0100 Sun, 16 Dec 2018 16:48:54 +0100 TYPO3 news-3244 Tue, 20 Nov 2018 13:56:58 +0100 E-healthweek 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/e-healthweek-2019/ Digitale vaardigheden zijn belangrijk, ook in de zorg. Tijdens de e-healthweek proberen wij zo veel mogelijk mensen in contact te laten komen met de mogelijkheden van e-health. Dit jaar staat de e-healthweek in het teken van implementatie en opschaling. Hiervoor hebben we uw hulp nodig, dus meld u aan op de website www.ehealthweek.net en doe mee! Doe mee

Organiseer een activiteit en laat mensen beleven waarom digitale ondersteuning voor de zorg een aanwinst is. De bezoekers kunnen ervaren wat er op dit moment allemaal mogelijk is en wat de digitale ondersteuning voor ze kan betekenen. Van innovatielabs, workshops, open dagen, demonstraties, webinars tot aan theatervoorstellingen en pop-up stores door heel Nederland.

Word partner

Iedereen kan meedoen aan de e-healthweek; (thuis)zorginstellingen, leveranciers of producenten, maatschappelijke initiatieven, onderwijsinstellingen, gemeenten, patiënten- platformen of ouderenbonden. Kortom, organisaties die willen laten zien wat e-health is en hoe ze het implementeren in hun dagelijkse werkzaamheden. En vooral ook anderen willen laten ervaren hoe e-health werkt. Organisaties die minder bekend zijn met e-health, maar graag leren van ervaringen van anderen kunnen zich ook aanmelden bij de organisatie. Die kijkt dan of een koppeling tussen deze organisaties kan worden gelegd.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer weten over de e-healthweek of jezelf aanmelden? Ga dan naar www.ehealthweek.net.

 

 

 

]]>
news-3241 Mon, 19 Nov 2018 21:47:51 +0100 HalloZorg: Een vangnet voor de mantelzorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hallozorg-een-vangnet-voor-de-mantelzorg/ HalloZorg is een digitale omgeving voor het afstemmen van de dagelijkse zorg. Zorgvrager, vrienden, familie, buren én zorgprofessionals gebruiken HalloZorg om samen te organiseren, communiceren, en op de hoogte te blijven van de actuele situatie. HalloZorg maakt hierbij op slimme wijze gebruik van technologie. Zo kan middels een koppeling met een medicijndispenser automatisch de familie worden ingeschakeld als de medicijnen niet op tijd zijn ingenomen. HalloZorg startte binnen het ZonMw-programma Active Assisted Living (AAL), een Europees stimuleringsprogramma op het gebied van slimme technologie voor ouderen. Initiatiefnemer Martijn Vastenburg van ConnectedCare: “Het ondersteunen van de dagelijkse zorg is veel meer dan alleen communiceren en organiseren. Het is belangrijk dat betrokkenen weten wat er speelt, zodat iedereen op eigen wijze een steentje kan bijdragen. Ons doel is te zorgen dat betrokkenen goed samenwerken, en dat de dagelijkse stress wordt weggenomen.”

Mantelzorg-stress

Vastenburg kwam op het idee toen zijn eigen oma dement werd. De familie woonde niet om de hoek, en het was lastig om op afstand te zien of alles goed ging. Juist die onzekerheid leidde tot stress. Hier ligt een enorme kans voor digitale oplossingen. De oplossing ligt echter niet alleen in het gebruik van bijvoorbeeld sensoren of mobiele alarmering. Vastenburg: “De echte uitdaging is te komen tot één oplossing die alle betrokkenen bij elkaar brengt, zodat ze het zorgen echt samen kunnen oppakken.”

Ervaring in de praktijk

De ervaringen met HalloZorg zijn positief. Op de website staan de nodige enthousiaste commentaren van gebruikers. Belangrijk is dat de ondersteuning meer ‘van onderop’ wordt georganiseerd, stelt Vastenburg. Dat versterkt de eigen regie. “HalloZorg verbindt mensen met elkaar. Dat vergroot de betrokkenheid van het hele systeem om iemand heen, inclusief professionele zorgverleners. Wijkverpleegkundigen bijvoorbeeld kunnen mantelzorgers gerichter ondersteunen en hoeven alleen in te grijpen wanneer dat echt nodig is.”

Zorg beter verbinden

Dat laatste voordeel wordt inmiddels ook gezien door zorgverzekeraars. Zo ondersteunde Menzis een experiment van Zorggroep Sint Maarten in de regio Zutphen. Zorginkoper wijkverpleging Olivier van Noort: “De organisatie klopte bij ons aan met het idee HalloZorg in te zetten. Dat vonden we een goed plan. Samen zoeken we nu uit of de tool inderdaad extra waarde oplevert, voor onze klant én voor de zorgverlener. Ik verwacht dat het wijkverpleegkundigen meer mogelijkheden geeft in hun verbindende rol. Dat kunnen we nu in de praktijk mooi toetsen.”

De tool blijkt ook in intramurale setting meerwaarde te leveren. Zorggroep Noordwest Veluwe gebruikt HalloZorg om de familie beter op de hoogte te houden van wat er speelt, en rolt de oplossing nu organisatiebreed uit.

Volgende stappen

ConnectedCare is druk met de uitrol van HalloZorg in de thuiszorg. Tegelijk wordt er al gewerkt aan nieuwe toepassingen. Een veelbelovende richting is het gebruik van HalloZorg in het domein van ziekenhuisverplaatste zorg. De oplossing levert een veilige omgeving in huis, waarbij het sociale netwerk, de zorgprofessionals en het ziekenhuis samenwerken om op het juiste moment de juiste ondersteuning te bieden. ConnectedCare werkt hiervoor samen met andere partijen. Vastenburg: “Samenwerking is de sleutel om dit vraagstuk op te lossen.”

Zorginnovatie is lastig

Vastenburg is al heel wat jaren bezig met innovaties in de zorg, een werkgebied waar hij als onderzoeker bij industrieel ontwerpen inmiddels ruim 10 jaar actief is. Innoveren in de zorg is soms lastig, heeft hij ervaren. Zorginstellingen staan vaak onder druk, en geven daarom minder urgentie aan ehealth innovaties. Terwijl in de praktijk deze innovaties aantoonbaar leiden tot betere kwaliteit en kostenbesparingen. Het zou daarom juist beter zijn de eHealth innovaties bovenaan de agenda te zetten. Vastenburg is dus blij met initiatieven als van Menzis. Hij heeft veel gehad aan het Europese programma Active & Assisted Living (AAL), dat in Nederland door ZonMw wordt gecoördineerd.

Meer informatie

]]>
news-3202 Mon, 12 Nov 2018 16:54:16 +0100 Genomineerden voor scriptieprijs V&VN zijn bekend! https://vzi.venvn.nl/ De genomineerden voor de scriptieprijs van V&VN zijn bekend en hebben alleen een filmpje gemaakt waar nu door het publiek op gestemd kan worden. Vanuit ZonMw waren wij betrokken bij het jureren. news-3085 Fri, 05 Oct 2018 08:48:17 +0200 Digitale tool INKT geeft jongeren zicht op vragenlijstgegevens uit de jeugd-ggz https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/digitale-tool-inkt-geeft-jongeren-zicht-op-vragenlijstgegevens-uit-de-jeugd-ggz/ De afgelopen maanden hebben jongeren samen met ontwerpers en onderzoekers van het ZonMw-project ‘I need to know. Ontwikkeling van een interactieve tool voor jongeren om meer zicht te krijgen op behandelresultaat’ de digitale tool INKT ontwikkeld. Met INKT kunnen jongeren binnen de jeugd-ggz zelf hun vragenlijstgegevens inzien, waardoor ze meer zicht hebben op hoe het volgens de vragenlijsten met ze gaat. Digitale tool INKT

Als onderdeel van de behandeling binnen de jeugd-ggz vullen jongeren, de behandelaar, ouders en/of leerkracht vragenlijsten in om te kijken hoe het met jongere en de behandeling gaat. Een veelgehoorde klacht is dat jongeren de uitkomsten van de vragenlijsten vaak niet of onvoldoende terugzien. Dat is jammer, want informatie uit deze vragenlijsten kan hen juist helpen bij hun behandeling. Daarom hebben jongeren (12-18 jaar) samen met ontwerpers en onderzoekers het afgelopen jaar de digitale tool INKT (vrij naar ‘I Need To Know’) ontwikkeld. Met INKT krijgen jongeren toegang tot en regie over hun eigen vragenlijstgegevens. Zij kunnen de resultaten van verschillende informanten en meetmomenten op een makkelijke manier bekijken en vergelijken. INKT is daarmee een handreiking voor jongeren om resultaten bespreekbaar te maken en – samen met de behandelaar - actief aan de slag te gaan met de verkregen inzichten in de behandeling.

Voor, door en met jongeren

INKT is ontwikkeld voor, door en met jongeren. Het afgelopen jaar hebben een gebruikerspanel van jongeren, ontwerpers, een onderzoeker en een medewerker van een cliëntenorganisatie INKT ontwikkeld. De ontwikkeling van de tool is inmiddels afgerond en momenteel wordt de tool getest door een aantal jongeren van GGz Eindhoven (GGzE). Zij proberen INKT voor het eerst uit en geven feedback, zodat de tool helemaal wordt gefinetuned voor verdere toepassing. INKT zal vervolgens geïmplementeerd en geëvalueerd worden binnen GGzE eenheid Kind en Jeugd.

Participatievoucher

Onderzoekers hebben tijdens het ontwikkelproces van INKT veel positieve ervaringen opgedaan in de nauwe samenwerking met jongeren. Jongeren zijn van begin tot eind een partner geweest in het ontwikkelproces en daarmee sluit de tool helemaal aan bij hun wensen en behoeften. Om jongeren ook te betrekken bij de implementatie van INKT heeft ZonMw een participatievoucher toegekend. Deze voucher maakt het mogelijk om samen met jongeren verschillende implementatieactiviteiten te bedenken en communicatiematerialen te maken, zoals informatiefolders, posters, deurhangers et cetera. Inmiddels is de eerste stap gezet en hebben jongeren samen met een ervaringsdeskundige en een onderzoeker een animatiefilmpje gemaakt ter introductie van INKT.

Meer weten?

]]>
news-2957 Thu, 06 Sep 2018 14:58:45 +0200 e-healthweek 2019 - en nú naar de praktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/e-healthweek-2019-en-nu-naar-de-praktijk/ Na het succes van de vorige twee edities wordt van 21 t/m 26 januari 2019 voor de derde keer de nationale e-healthweek (EHW19) georganiseerd. Doel van deze campagneweek is om het brede publiek te laten zien en ervaren hoe mensen door de inzet van e-health langer gezond (thuis) kunnen leven. De focus van deze editie ligt op de empowerment van patienten, burgers en zorgverleners om e-health daadwerkelijk te gebruiken. Tijdens de eerdere edities van de e-healthweek bleek dat er veel belangstelling is voor e-health, maar dat men er ook graag mee aan de slag wil. In de e-healthweek zullen zorgpartners uit heel Nederland weer een week lang de deuren openen, zodat mensen zelf de mogelijkheden van e-health kunnen ontdekken én leren hoe ze ermee aan de slag kunnen. De e-healthweek richt zich zowel op patienten en burgers als op zorgprofessionals.

Meedoen als partner

Net als in eerdere jaren is het succes van de e-healthweek sterk afhankelijk van de activiteiten die partners organiseren. Alle zorgorganisaties en mensen in en om de zorg  worden opgeroepen om weer mee te doen. Evenementen zijn bijvoorbeeld rondleidingen, dialogen, masterclasses, workshops of het zelf ervaren. Een overzicht van de activiteiten van 2019 is binnenkort te vinden op www.ehealthweek.net.

ZonMw doet mee

Naast andere partijen zoals VWS, Zorg van Nu en Health Holland draagt ook ZonMw inhoudelijk en financieel bij aan deze editie van de e-healthweek. ZonMw stimuleert onderzoek naar e-health toepassingen en draagt daarmee bij aan de implementatie van e-health in de praktijk.

Meer informatie

Het aanmelden van activiteiten kan via de website www.ehealthweek.net Hier is ook meer informatie over de week zelf te vinden.

Zie ook het persbericht van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

]]>
news-2521 Mon, 28 May 2018 09:37:44 +0200 Fonds van ruim 100 miljoen voor veelbelovende zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/fonds-van-ruim-100-miljoen-voor-veelbelovende-zorg/ Veelbelovende behandelingen, medische technologie en geneesmiddelen sneller beschikbaar voor de patiënt: dat is het doel van een fonds dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) op 24 mei presenteerde. De minister stelt voor het fonds 105 miljoen euro beschikbaar. Met dit geld worden ontwikkelaars van nieuwe zorgideeën geholpen bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Subsidieregeling veelbelovende zorg

Het totale bedrag komt ten goede aan drie regelingen. De eerste regeling is een subsidieregeling speciaal bedoeld voor nieuwe behandelingen, hulpmiddelen en medische technologie die over het algemeen al tot de markt zijn toegelaten, maar nog niet vergoed worden. Voordat een nieuwe vorm van zorg vergoed kan worden vanuit het basispakket is bewijs nodig dat het ook een meerwaarde heeft ten opzichte van bestaande behandelingen. Dergelijk onderzoek is vaak kostbaar, vergt veel expertise en duurt meerdere jaren. Met het geld dat Bruins hiervoor beschikbaar stelt kunnen ontwikkelaars zoals MKB’ers, ziekenhuizen en onderzoekers dit onderzoek betalen en worden de gemaakte zorgkosten tijdens het onderzoek gedekt. Ook krijgen zij professionele hulp bij de opzet van het onderzoek.

Voorwaardelijke toelating laagdrempeliger

De regeling gaat in op 1 januari 2019 en komt in de plaats van de huidige regeling van voorwaardelijke toelating die sinds 2012 bestaat. De regels om in aanmerking te komen voor voorwaardelijke toelating bleken in de praktijk te lastig, waardoor er weinig gebruik van werd gemaakt. In overleg met zorgpartijen is besloten een nieuwe en  laagdrempeligere regeling te maken. Van de nieuwe regeling zal naar verwachting vier tot vijf keer meer gebruik gemaakt gaan worden. Doordat de regeling eenvoudiger is wordt ook de totale voorbereidings- en onderzoekstijd die nodig is teruggebracht van ongeveer 6 naar ongeveer 4 jaar.

Geneesmiddelen en evaluatie van bestaande zorg

Naast de subsidieregeling voor behandelingen en medische technologie werkt Bruins ook aan een vergelijkbare regeling voor geneesmiddelen. Vanwege onder andere de verschillen in geldende regelgeving voor geneesmiddelen wordt hiervoor een aparte regeling in het leven geroepen. Deze regeling wordt de komende periode uitgewerkt en zal voor het einde van het jaar gepresenteerd worden. Datzelfde geldt voor de regeling die bedoeld is om bestaande zorgvormen te evalueren en te kijken of ze echt zo goed werken als we denken. Ook in het onderhandelaarsakkoord medisch specialistische zorg is afgesproken om bestaande zorg actiever te gaan evalueren.   

Lees het volledige bericht op de website van de Rijksoverheid.

]]>
news-2275 Wed, 21 Mar 2018 11:32:00 +0100 Praktisch programma helpt jongeren met een licht verstandelijke beperking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/praktisch-programma-helpt-jongeren-met-een-licht-verstandelijke-beperking/ ‘Jij bent Okay’ lijkt een waardevolle toevoeging te zijn op het bestaande behandelaanbod voor jongeren met een licht verstandelijke beperking die ouders hebben met psychische en/of verslavingsproblematiek. Uit effectonderzoek bleken jongeren 3 maanden na het volgen van het programma minder gedragsproblemen te hebben dan jongeren die het programma niet volgden. Hulpverleners vinden ‘Jij bent Okay’ een praktisch programma, waarmee ze direct aan de slag kunnen. Zij vinden dat het goed aan sluit bij de behoeften en belevingswereld van jongeren en ouders.

Effectonderzoek

In het onderzoek kregen 31 jongeren en 26 ouders ‘Jij bent Okay’ aangeboden bovenop de gebruikelijke behandeling. Het resultaat is vergeleken met 24 jongeren en 17 ouders die alleen de gebruikelijke behandeling kregen. Jongeren bleken 3 maanden na het volgen van ‘Jij bent Okay’ minder gedragsproblemen te hebben dan jongeren die het programma niet volgden. Ouders hadden 3 maanden na het programma minder toegeeflijk opvoedgedrag in vergelijking met ouders die het programma niet hadden gevolgd; ze negeren hun kind minder en reageren meer adequaat. 

Vervolgonderzoek

Om verdere conclusies te kunnen trekken is vervolgonderzoek noodzakelijk. Het programma komt voor andere (LVB)organisaties beschikbaar, zodat vervolgonderzoek in de praktijk mogelijk gemaakt wordt.

Het programma ‘Jij bent Okay’

‘Jij bent Okay’ is een competentieprogramma voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen en hun ouders met psychische en/of verslavingsproblemen (KOPP/KVO).
Het doel is om internaliserende en externaliserende problemen van jongeren te verminderen en competentiegevoelens bij jongeren en ouders te vergroten. Het programma bestaat uit een groepsinterventie voor jongeren en een begeleide online zelfhulpcursus voor ouders. ‘Jij bent Okay’ is in afstemming met jongeren en ouders ontwikkeld door een werkgroep van professionals van een orthopedagogisch behandelcentrum binnen Pluryn. Basis voor het programma zijn evidence based interventies voor normaalbegaafde jongeren en ouders.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet. Dit project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer informatie

]]>
news-2248 Mon, 12 Mar 2018 14:52:21 +0100 Hartklachten? Meld u aan voor de Women's Heart Study https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hartklachten-meld-u-aan-voor-de-womens-heart-study/ Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 bij Europese vrouwen. De onderzoekers van Women's Heart Study willen daarom de diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten bij vrouwen verbeteren. Zij onderzoeken de invloed van vrouwelijke hormonen op hartklachten. Heeft u ook klachten en wilt u meedoen met dit onderzoek? Dat kan. Deelname is mogelijk als u een regelmatige menstruele cyclus heeft én hartklachten, zoals hartkloppingen of pijn op de borst. Via een app op uw telefoon houdt u gedurende 10 weken bij welke klachten u heeft en op welk moment. 

Crowdfunding

Women's Heart Study is ontstaan via een oproep tot crowdfunding van de Hartstichting. Jeanine Roeters van Lennep haalde met haar onderzoeksteam ruim 40.000 euro op, dat werd verdubbeld door de Hartstichting. In deze video vertelt Roeters van Lennep dat over hart- en vaatziekten nog niet tot nauwelijks bekend is wat de invloed van hormonen is op deze aandoeningen. Terwijl van migraine en astma wel bekend is dat hormonen van invloed zijn op de klachten. 

Meer weten?

 

 

]]>
news-2237 Thu, 08 Mar 2018 13:21:26 +0100 Ervaringsdeskundigen van partnergeweld werken met Radboudumc aan app https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ervaringsdeskundigen-van-partnergeweld-werken-met-radboudumc-aan-app/ Eén op de 3 vrouwen in Nederland is ooit slachtoffer van een vorm van partnergeweld. Deze vrouwelijke slachtoffers hebben een hoger risico op depressie, angststoornissen en andere psychische en (onverklaarde) lichamelijke klachten. Samen met ervaringsdeskundigen werkt Sabine Oertelt-Prigione momenteel aan een online interventie, de app SAFE, die ervoor moet zorgen de drempel om hulp te zoeken te verlagen.

Er zijn verschillende vormen van partnergeweld: fysiek, psychisch, seksueel en economisch. Dit is een wereldwijd maatschappelijk- en gezondheidsprobleem. Het Radboudumc heeft een afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Gender&Women’s Health, waar Oertelt werkzaam is. Het doel van SAFE is onder andere om symptomen van angst en depressie te verminderen en de ervaren steun en daadkracht te vergroten. 

Hulp vragen

‘Voor vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld is het vaak erg moeilijk hierover te praten. Omdat ze bang zijn voor de consequenties als hun (ex-)partner erachter komt, of omdat ze denken dat hun situatie niet ernstig genoeg is. De stap om naar een instantie of huisarts te gaan is daardoor groot. eHealth kan voor hen een laagdrempelige hulpvorm bieden,’ vertelt Oertelt. 

Daarvoor ontwikkelt zij nu samen met projectleider Karin van Rosmalen en promoventda Nicole van Gelder de app SAFE: een zelfhulpinterventie ter ondersteuning voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met partnergeweld.
‘Wanneer vrouwen geen directe hulp durven zoeken, kunnen ze via Google of informatiewebsites alsnog bij SAFE terechtkomen. Ook via flyers en posters in wachtkamers van bijvoorbeeld de huisarts kunnen vrouwen van SAFE op de hoogte raken.’

Onderzoekstraject

Om ervoor te zorgen dat de app patiëntgericht is en aansluit bij de behoeften van de slachtoffers, werken onderzoekers, experts en ervaringsdeskundigen samen. Het project opgedeeld in 3 delen.

 1. De ontwikkeling van SAFE met input van interviews en focusgroepen
 2. Een randomized controlled trial met SAFE
 3. Procesevaluatie van SAFE
]]>
news-2100 Tue, 30 Jan 2018 10:02:06 +0100 Verpleegkundigen nu ook tabletcoach https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verpleegkundigen-nu-ook-tabletcoach/ Nieuwe technologieën houden de ouderenzorg betaalbaar, bereikbaar en van hoge kwaliteit. De nieuwste ontwikkelingen waren te zien op de beurs OuderenTECH. Wat doet een tabletcoach? Lees het artikel in het magazine van KBO-PCOB.

Meer informatie over slimme ICT-oplossingen.

]]>
news-2038 Fri, 26 Jan 2018 16:00:00 +0100 Patiëntcoach https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/patientcoach/ In het project 'PatiëntCoach' van het Citrienfonds wordt een elektronische patiëntprofielkaart ontwikkeld die door de patiënt wordt ingevuld en uitmondt in een individueel zorgplan. news-2073 Wed, 24 Jan 2018 12:33:34 +0100 Kennis delen en onderzoek faciliteren met Monitor JeugdzorgPlus https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennis-delen-en-onderzoek-faciliteren-met-monitor-jeugdzorgplus/ De Monitor JeugdzorgPlus wordt op dit moment inhoudelijk doorontwikkeld. Doel is de gegevensverzameling verbeteren en de administratieve last voor de instellingen verlagen. Hiervan hebben ook onderzoekers profijt .

Wat gaat er veranderen? 

In de Monitor JeugdzorgPlus worden gegevens verzameld over de kenmerken van de jeugdigen, kenmerken van hun behandeling en gegevens over de resultaten van de behandeling. Met deze gegevens wordt verdiepend onderzoek gedaan om bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van JeugdzorgPlus. In de oude versie van de monitor bleek dat veel van de verzamelde gegevens niet of nauwelijks werden gebruikt en dat een aantal gegevens onvoldoende betrouwbaar en bruikbaar was. Met het oog op de wens om de administratieve last te verlichten is de gegevens set kritisch tegen het licht gehouden. Dit heeft er toe geleid dat er een groot aantal gegevens is geschrapt en een aantal is vervangen.

Welke gegevens zijn straks beschikbaar voor onderzoek?

De gegevens die worden verzameld gaan nog steeds over de kenmerken van de jeugdigen die bij JeugdzorgPlus zijn geplaatst, kenmerken van hun behandeling en enkele resultaten van de behandeling. Een aantal voorbeelden van gegevens die worden verzameld zijn: leeftijd en geslacht jeugdige, gemeente van herkomst, verblijfssituatie voor plaatsing, het aantal eerdere uithuisplaatsingen, type aanmelding en machtiging gesloten jeugdhulp, aard van de problematiek (middels de CAP-J), duur van de plaatsing, ingezette interventies, reden beëindiging zorg, cliënttevredenheid (middels de EXIT-vragenlijst) en verblijfssituatie na plaatsing. De gegevens worden allemaal op cliëntniveau verzameld. Met behulp van een uniek en anoniem nummer kunnen de cliënten worden gevolgd als zij bijvoorbeeld worden overgeplaatst naar een andere instelling of na afsluiting op een later moment weer opnieuw worden geplaatst.

Binnenkort verwacht

Op dit moment worden de inhoudelijk wijzigingen doorgevoerd. De herziene monitor zal in februari 2018 door de JeugdzorgPlus organisaties in gebruik genomen worden. Medio 2018 wordt de eerste nieuwe rapportage verwacht. De JeugdzorgPlus-organisaties kunnen voor hun eigen organisatie en regio een rapportage maken. Jeugdzorg Nederland zal rapportages maken voor landelijk gebruik. De landelijke rapportage vormen tevens input voor de verdiepende onderzoeken van het ZonMw-onderzoeksprogramma ‘Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus’. De gegevens zijn ook beschikbaar voor onderzoek door derden. Daarvoor kunnen onderzoeksbureaus zich richten tot Jeugdzorg Nederland.

Programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

In 2012 hebben de JeugdzorgPlus organisaties in samenwerking met het ministerie van VWS en ZonMw de Monitor JeugdzorgPlus ingericht. Bestuurders van de JeugdzorgPlus organisaties hebben destijds het belang benadrukt dat het voor deze specifieke doelgroep en dit specifieke behandelaanbod cruciaal is om gegevens met elkaar te delen op basis waarvan gezamenlijk onderzoek kan worden gedaan naar de ontwikkeling van JeugdzorgPlus. Leren van elkaar en kennis delen zijn belangrijke nevendoelen. Met de Monitor JeugdzorgPlus worden elke half jaar rapportages gemaakt op basis waarvan vragen worden geformuleerd voor verdiepende onderzoeken. Deze onderzoeken worden uitgevoerd als onderdeel van het ZonMw-onderzoeksprogramma ‘Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus’.

Meer informatie

]]>
news-2046 Wed, 17 Jan 2018 15:11:26 +0100 Wireless Vitals https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/wireless-vitals/ Met het project Wireless Vitals, van het thema e-Health uit het Citrienfonds, wordt onderzocht in hoeverre de vitale functies van postoperatieve patiënten betrouwbaar gemonitord kunnen worden met behulp van wearables. Projectleider Martine Breteler vertelt in bijgevoegd artikel. news-1907 Mon, 11 Dec 2017 10:05:29 +0100 Kom op maandag 19 februari 2018 naar de ontmoetingsdag van InZicht https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kom-op-maandag-19-februari-2018-naar-de-ontmoetingsdag-van-inzicht/ De nieuwe technologische ontwikkelingen bieden veel mogelijkheden voor mensen met een visuele beperking om zelf de regie te voeren over hun leven. Denk aan ‘slimme’ navigatie op de smartphone voor mensen met een visuele beperking.  

InZicht doet er het nodige aan om die technologieën te helpen ontwikkelen en te verspreiden binnen de doelgroep. Deze ontwikkelingen staan centraal tijdens de ontmoetingsdag van 19 februari 2018.

Wanneer en waar?

 • Wanneer: maandag 19 februari 2018
 • Hoe laat: van 10.00 tot 17.00 uur 
 • Waar: Bartiméus, Putterweg 140, 3851 VG Ermelo

Voor wie?

De Ontmoetingsdag richt zich op de Nederlandse en Vlaamse onderzoekers, zorgprofessionals, cliënten (-belangenorganisaties), beleidsmakers, managers, bestuurders en andere geïnteresseerden die betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in de activiteiten van het programma InZicht.

Aanmelden 

Wilt u zich aanmelden voor de ontmoetingsdag, stuur dan vóór 10 februari 2018 een e-mail naar: inschrijvingen@bartimeus.nl onder vermelding van uw naam en organisatie. Het programma is nog in ontwikkeling. Als u zich ingeschreven heeft, dan kunnen we u goed op de hoogte houden.

Deelname aan deze dag is gratis.

Zegt het voort!

Kent u mensen voor wie de ontmoetingsdag ook interessant is? Nodig hen vooral uit te komen en stuur dit bericht door. Ook voor hen geldt: graag eerst aanmelden. 

Meer over InZicht

Het programma InZicht heeft als doel de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking te verbeteren. Dit gebeurt zowel door onderzoek als door het stimuleren van de toepassing van de resultaten daarvan in de praktijk. 

Meer informatie

Meer informatie en het definitieve programma kunt u binnenkort vinden op de volgende websites:

 

 

 

]]>
news-1897 Thu, 07 Dec 2017 11:52:00 +0100 Vooraankondiging subsidieoproep AAL https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidieoproep-aal/ Begin februari 2018 wordt de nieuwe subsidieoproep voor Active and Assisted Living (AAL) 2018 opengesteld met als titel: 'Smart solutions for ageing well.'

Deze subsidieoproep 2018 verschilt in twee opzichten van eerdere AAL oproepen;

 1. de oproep is open voor samenwerkingsprojecten die ICT-oplossingen ontwikkelen voor gespecificeerde markten:  de ‘private consumentenmarkt’ en de ‘publieke markt’ van welzijn, wonen en zorg. De call definieert dus geen specifieke toepassingsgebieden of doelgroepen (collaborative projects). 
 2. de oproep biedt meer flexibiliteit m.b.t. scope, omvang en duur van de projecten (small collaborative projects).

Meer informatie

 • Vooraankondiging van deze subsidieoproep op de AAL-website. 
 • Op woensdag 31 januari wordt in Brussel een International Infoday & Partnering Event georganiseerd voor de AAL oproep 2018.
 • Op vrijdagmiddag 9 februari organiseert ZonMw een informatiebijeenkomst over de oproep in Den Haag
 • Meer informatie hierover vindt u op de website Active and Assisted Living Programma
 • Meer over het ZonMw-programma Active and Assisted Living (AAL2)

   

]]>
news-1888 Tue, 05 Dec 2017 14:42:52 +0100 Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/challenge-vws-deel-ervaringen-technologie-verpleeghuis/ Doe mee aan de Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst en maak kans op begeleiding bij de implementatie van nieuwe technologie in uw verpleeghuis. Doel is om het werk van de professional aantrekkelijker te maken en de kwaliteit en veiligheid van zorg te vergroten door gebruik van nieuwe technologie. Aanmelden kan vanaf 20 januari 2018 tot en met vrijdag 2 maart 2018.  

]]>
news-1587 Fri, 22 Sep 2017 10:32:45 +0200 eHealth: de stuwende kracht bij zelfmanagementondersteuning https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Kwaliteit_van_zorg/Organisatie_van_zorg/Zelfmanagement/DEL-nr6_2017_ZonMw_A4.pdf Bij de implementatie van eHealth in de zorg liggen de uitdagingen niet alleen op technologisch terrein. Volgens Betsie van Gaal is zowel voor eHealth als voor zelfmanagementondersteuning met eHealth-interventies een cultuurverandering bij leidinggevenden en zorgprofessionals essentieel.  

]]>
news-1536 Fri, 01 Sep 2017 11:40:36 +0200 Innovatiecafé toont internationale kansen zorgvernieuwing http://www.zorgvoorinnoveren.nl/bijeenkomsten/detail/innovatiecafe-zorg-voor-innoveren-over-internationalisering/ Weten welke kansen internationalisering biedt voor uw zorginnovatie? Kom 21 september naar het Innovatiecafé Zorg voor innoveren in Utrecht en leer van ervaren globetrotters. Meld je nu aan!  

]]>
news-1534 Wed, 30 Aug 2017 15:00:00 +0200 e-health-interventie voor vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/e-health-interventie-voor-vrouwen-die-slachtoffer-zijn-van-partnergeweld/ news-1481 Thu, 17 Aug 2017 14:44:48 +0200 Like ZonMw op Facebook! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/like-zonmw-op-facebook/ news-1387 Tue, 11 Jul 2017 10:30:00 +0200 V&VN VZI e-Health scriptieprijsvraag 2017 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vvn-vzi-e-health-scriptieprijsvraag-2017/ Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en Verpleegkundige Zorg- en Informatietechnologie (V&VN en VZI) hebben de scriptieprijs uitgeschreven om hiermee de toepassing van e-Health door verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden te stimuleren en om studenten uit te dagen de meerwaarde van deze innovaties te onderzoeken. De scriptieprijs wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Je kan tot en met 21 juli je afstudeerscriptie indienen op de website van de V&VN. Eind augustus worden er 5 genomineerden bekend gemaakt. Aan hen zal gevraagd worden om een korte pitch op video op te nemen. Na een publieksjurering in oktober volgt op 6 november in Zwolle tijdens de landelijke verenigingsbijeenkomst van V&VN de officiële prijsuitreiking. De winnaar ontvangt €1.000, de overige genomineerden ieder €100.                      

Meer informatie

]]>
news-1330 Mon, 03 Jul 2017 10:00:03 +0200 Video animatie: E-health, maak er gebruik van! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/video-animatie-e-health-maak-er-gebruik-van/ De bekostiging en regels mogen innovatie niet in de weg staan. In de praktijk is er dan ook vaak meer mogelijk dan wordt gedacht. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet eHealth als een belangrijk middel om goede en doelmatige zorg te bereiken. EHealth kan de zorg beter, makkelijker en waarschijnlijk goedkoper maken. Daarom willen zij het gebruik van eHealth-toepassingen stimuleren. Bovenstaande animatie laat dit zien.

De bekostiging en regels mogen innovatie niet in de weg staan. In de praktijk is dan ook vaak meer mogelijk dan wordt gedacht.

De regels voor eHealth verschillen per sector. Als bestaande zorg door eHealth op een andere manier wordt aangeboden kunnen zorgaanbieders hiervoor afspraken maken met zorgverzekeraars, bijvoorbeeld tijdens de contractering van zorg voor volgend jaar. Het uitgangspunt is goede zorg. Later dit jaar publiceert de NZa de ruimte voor bekostiging voor eHealth per sector.

Ook ZonMw ziet e-health als een belangrijk middel voor een kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg. Meer informatie daarover vindt u hier. En ook Zorg voor innoveren, de wegwijzer voor zorgvernieuwers waar ZonMw deel van uitmaakt, biedt veel informatie over e-health.  In de kennisbank vindt u ook meer informatie over de financiering van eHealth. U kunt daar onder meer gebruikmaken van de bekostigingswijzer. Vindt u daar geen antwoord op uw vraag? Stel deze dan via het loket van Zorg voor innoveren.

]]>
news-1299 Fri, 23 Jun 2017 13:23:16 +0200 Genomineerden voor de Medische Inspirator 2017 bekend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/genomineerden-voor-de-medische-inspirator-2017-bekend/ De Medische Inspirator is een stimuleringsprijs voor de meest inspirerende samenwerking tussen patiënt en onderzoeker. Een jury van experts en patiënten vertegenwoordigers heeft 3 projecten uit de 21 inzendingen gekozen. De genomineerden voor de Medische Inspirator 2017 zijn:

Categorie eHealth: Cursus Partner in Balans bij dementie
Onderzoeker Lizzy Boots (MUMC) en mantelzorger Jenny Tillie-Hecker

Mantelzorgers van mensen met dementie staan mede door sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen toenemend onder druk. In nauwe samenwerking met mantelzorgers is de eHealth cursus Partner in Balans ontwikkeld. De wens is om deze zelfmanagementinterventie beschikbaar te maken voor iedere mantelzorger in Nederland in de fase van vroege dementie.

Categorie Innovatieve Instrumenten: IV-Wear maakt het infuus draagbaar
Onderzoeker Bart Verkerke (UMCG) en patiënt Dave Keijzer

In Nederland krijgen elk jaar meer dan 1 miljoen patiënten na een grotere operatie een infuus. De infuuspaal is een belemmering bij drempels, traplopen en bewegen in kleine ruimtes zoals wc’s. Samen met de patiëntvertegenwoordiger kwamen de projectleden tot de oplossing van een draagbare infuuszak.  Met dit project willen onderzoeker en patiënt het product verder ontwikkelen.

Categorie Hulpmiddelen: Een Slimme Zelftest voor Adem
Onderzoeker Erik Bischoff (Radboudumc) en patiënt Joep Fleuren

Slimme apparaten kunnen een belangrijke rol spelen bij chronische patiënten. Samen met patiënten is de COPD Smart Care Assistant, een slimme app voor adem, ontwikkeld. Deze app herkent vroegtijdige longaanvallen en geeft direct behandeladvies. Met ondersteuning van de onderzoekers zetten COPD patiënten zelf een experiment op voor de invloed van de app.

Wie wint de Medische Inspirator 2017?

Welk team van patiënt en onderzoeker heeft de meest inspirerende samenwerking en wint de Medische Inspirator 2017? U kunt van half oktober tot en met half november kiezen wie nummer 1, 2 en 3 worden. Zij winnen resp. € 75.000, € 50.000 en € 25.000 voor hun onderzoek.

Meer informatie over de prijs is te vinden op de website van Medische Producten Nieuw Nodig

]]>
news-1211 Tue, 23 May 2017 12:57:00 +0200 ActiveAdvice helpt bij het kiezen van ICT voor ouderen https://zorgenz.nl/nieuws/activeadvice-helpt-bij-het-kiezen-van-ict-voor-ouderen/ Er zijn heel wat websites met slimme technologische oplossingen, maar daarop ontbreekt het vaak aan een goede keuzehulp. Zo blijven mensen onzeker over wat het beste bij ze past. AcitiveAdvice is een ambitieus initiatief dat aan die onzekerheid een einde wil maken. Het idee: een platform met een Europees overzicht van ICT-oplossingen voor ouderen. Met veel inbreng van de ouderen zelf.  

]]>
news-1167 Mon, 15 May 2017 08:43:00 +0200 Avatar Anne maakt ouderen minder afhankelijk https://zorgenz.nl/nieuws/anne-avatar-maakt-ouderen-minder-afhankelijk/ Spraaksoftware wordt steeds geavanceerder. Dat maakt het voor ouderen makkelijk om ICT te gebruiken. Toch voelt praten tegen een gewoon scherm wat vreemd en dan is een avatar een uitkomst. Ouderen ervaren een levensechte animatie van een mens bijna als een levende persoon.  

]]>
news-1166 Mon, 08 May 2017 09:38:00 +0200 Co-Living houdt ouderen langer sociaal actief https://zorgenz.nl/nieuws/co-living-houdt-ouderen-langer-sociaal-actief/ Ouderen die nog zelfstandig wonen, komen soms te weinig tussen de mensen. Dat kan leiden tot problemen, lichamelijk én psychisch. Ze bewegen te weinig, raken sociale contacten kwijt en dreigen verder te vereenzamen. Slimme ICT kan deze vicieuze cirkel helpen doorbreken.  

]]>
news-1165 Mon, 01 May 2017 11:29:00 +0200 HalloZorg: zelf zorgnetwerk bouwen https://zorgenz.nl/nieuws/hallozorg-zelf-zorgnetwerk-bouwen/ De familie van thuiswonende ouderen wil de zorg graag goed regelen. Wie zorgt er deze week voor de medicijnen? Is moeder vandaag veilig thuisgekomen? Is de thuiszorg wel langs geweest? HalloZorg blijkt een slim online hulpmiddel om dit allemaal te organiseren.  

]]>
news-1089 Fri, 21 Apr 2017 11:07:04 +0200 Indienen voor DATA2PERSON - Big Data & Health https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/indienen-voor-data2person-big-data-health/ Onderzoekers worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen voor het stimuleren van multidisciplinair onderzoek dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van effectieve, efficiënte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een gezonde samenleving in de toekomst. Deze call valt onder het COMMIT2DATA programma. Consortia bestaande uit ten minste twee faculteiten en ten minste één publiek/private partner kunnen aanvragen indienen. Deadline van de indiening is 5 september 2017. DATA2PERSON – Big Data & Health

NWO heeft de subsidieoproep DATA2PERSON – Big Data & Health opengesteld voor aanvragen. Deze oproep, die valt onder het COMMIT2DATA programma, beoogt het stimuleren van multidisciplinair onderzoek dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van effectieve, efficiënte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een gezonde samenleving in de toekomst. Consortia bestaande uit ten minste twee faculteiten en ten minste één publiek/private partner kunnen aanvragen indienen.

COMMIT2DATA richt zich op het versterken van kennis, valorisatie en disseminatie van Data Science, stewardship en technologie voor de topsectoren. Binnen het programma ligt daarom een grote nadruk op monitoring en community management. Een gerichte inspanning is nodig om de grenzen van de huidige Data Science en big data oplossingen te verschuiven. Deze subsidieoproep is een samenwerking tussen COMMIT2DATA, de NWO Domeinen Exacte en Natuurwetenschappen, Technische en Toegepaste Wetenschappen en Sociale en Geesteswetenschappen, het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie, ZonMW en het Ministerie van Economische Zaken. De oproep is opgesteld en wordt uitgerold in afstemming met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 
Centraal staat de manier waarop Data Science een bijdrage kan leveren aan gepersonaliseerd aanbod en mogelijkheden van zelf- en samenmanagement van de individuele gezondheidssituatie.
Naast Data Science is de inzet van andere voor deze call relevante wetenschappelijke disciplines daarom noodzakelijk; disciplines die voor deze subsidieoproep vraagstukken kunnen articuleren en duiden en een oplossingsgerichte aanpak kunnen helpen ontwikkelen en/of de effectiviteit en haalbaarheid hiervan kunnen toetsen aan de praktijk.

 • Consortia bestaande uit ten minste twee faculteiten en ten minste één publiek/private partner kunnen aanvragen indienen.
 • Per project bedraagt de subsidie minimaal k€ 250 en maximaal M€ 1.
 • Per project bedragen de totale projectkosten minimaal k€ 500 en maximaal M€ 2.
 • De totale bijdrage (in cash plus in kind) van de private en/of publieke partner(s) bedraagt minimaal 30% en maximaal 50% van de totale projectkosten.
 • De totale in kind en in cash bijdrage van de private en publieke partner(s) bedragen beide minimaal 15% van de totale projectkosten.
 • Het totaal beschikbare subsidiebudget voor projecten bedraagt M€ 5,225.

Deadline voor indiening van onderzoeksvoorstellen is 5 september 2017, 14:00 CEST.

Meer informatie

Voor verdere informatie, voorwaarden en om in te dienen, zie de financieringspagina van de subsidieoproep.

Een matchmaking tussen academische, publieke en private partijen staat gepland op 22 mei 2017. Partijen die interesse hebben in deelname kunnen zich tot 10 mei aanmelden via DATA2PERSON@nwo.nl en zullen per mail meer informatie over dit evenement ontvangen.


Voor inhoudelijke vragen over deze call for proposals neemt u contact op met NWO:

 • Dr. A. (Astrid) Zuurbier, tel. +31 (0)70 349 4709
 • Dr. M.J. (Marijn) Hollestelle, tel. +31 (0)70 344 0968
 • e-mail: DATA2PERSON@nwo.nl
]]>
news-1003 Mon, 27 Mar 2017 15:57:00 +0200 Oproep voor workshops AAL Forum (deadline 20 april) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oproep-voor-workshops-aal-forum-deadline-20-april/ Het Active and Assisted Living (AAL) Forum vindt dit jaar van 2 t/m 4 oktober plaats in Coimbra (Portugal). Dien uiterlijk 20 april uw voorstel voor een sessie of workhop in. Het AAL Forum 2017 staat in het teken van het daadwerkelijk inzetten van oplossingen op basis van ICT/technologie voor ‘ageing well’ in Europa. Wat is daarvoor nodig, welke hobbels moeten worden genomen en ‘wat kunt u doen’ om dat te bevorderen?

Programma

Er is speciale aandacht voor demonstraties van AAL-oplossingen die (op weg naar) de markt zijn. Daarnaast zijn er interactieve en motiverende sessies & workshops over thema’s die de AAL community bezighouden, zowel tijdens de projectperiode, op weg naar de markt en bij opschaling. We nodigen u van harte uit om voorstellen voor sessies/workhops in te dienen. De deadline voor het indienen van voorstellen is 20 april.

Active and Assisted Living

In het Europese stimuleringsprogramma Active and Assisted Living (AAL) werken talloze mensen, bedrijven en organisaties aan ICT-oplossingen die ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk actief te zijn, sociaal verbonden te blijven en zelfstandig te wonen. ZonMw financiert de Nederlandse AAL-partners.

Meer informatie

 

]]>
news-983 Wed, 22 Mar 2017 16:13:19 +0100 Tweet Mediator-artikel Sensara (AAL) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-mediator-artikel-sensara-aal/