Projectomschrijving

Vraagstuk en onderzoek

Inwoners van achterstandswijken hebben vaak sociaal-maatschappelijke problemen en een slechte ervaren gezondheid. De druk op de huisartsenzorg is hoog. In de wijk Utrecht Overvecht werken eerstelijns zorgverleners en hulpverleners uit het sociaal domein samen in de wijkaanpak Krachtige basiszorg. Door middel van interviews, focusgroepen, vragenlijsten en video-observaties onderzocht dit project hoe deze samenwerking verloopt en wat de werkzame elementen zijn van Krachtige basiszorg.

Uitkomst

De studie laat zien dat er op gebied van samenwerking tussen professionals en organisaties in Overvecht veel gebeurd en bereikt is. Professionals in de wijk ervaren een gedeelde visie op de begeleiding van patiënten met gestapelde problematiek en een grote bereidheid tot samenwerken. Er zijn verschillende afspraken geïmplementeerd om maatwerk en samenwerking rond een patiënt op professioneel niveau te stimuleren. Een andere praktijkvoering en personele invulling, meer tijd voor de patiënt en aandacht voor de onderliggende problematiek met behulp van het 4D-model, persoonlijke kennismaking met de partners in de wijk en het creëren van een gezamenlijke lerende omgeving zijn essentiële onderdelen van Krachtige basiszorg. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is een toolkit samengesteld met bruikbare procedures, formulieren, tips, randvoorwaarden die voor alle huisartsenpraktijken of gezondheidscentra die Krachtige basiszorg in hun wijk willen opzetten. De Toolkit is voor iedereen vrij beschikbaar.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website