Projectomschrijving

Succesfactoren functie POH-GGZ
 
Vraagstuk

Er is weinig onderzoek gedaan naar hoe de functie praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) in de dagelijkse praktijk wordt georganiseerd en uitgevoerd, wat de ervaringen ermee zijn, en wat de resultaten zijn van de hulpverlening van de POH-GGZ.

Onderzoek

Om deze kennislacunes te helpen vullen is een meerjarig onderzoek uitgevoerd, bestaande uit verschillende deelonderzoeken en waarbij een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden is gebruikt.

Uitkomst

Het onderzoek geeft zicht op verschillen in hoe de functie POH-GGZ wordt georganiseerd en uitgevoerd in de dagelijkse praktijk. En of deze verschillen invloed hebben op de tevredenheid van patiënten over de hulpverlening van de POH-GGZ, en op de effectiviteit en doelmatigheid daarvan. Vanwege het ontbreken van een controlegroep kan geen oorzakelijke relatie worden gelegd tussen de hulpverlening van de POH-GGZ en vermindering van psychische klachten en kosten van patiënten.

Producten

Factsheet Functie POH-GGZ: succesfactoren en verbeterpunten
Rapport - Wat vinden patiënten van de POH-GGZ?
Rapport - Effectiviteit en doelmatigheid van de hulpverlening van de POH-GGZ
Rapport - Organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ in de praktijk

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website