Projectomschrijving

Vraagstuk

In dit project is Blended Gripopjedip voor de POH-GGZ praktijk ontwikkeld en geëvalueerd. Dit is een online interventie van 5 modules voor jongeren (16-25 jaar) die met depressieklachten en eventuele co-morbide angstklachten de huisarts bezoeken.

Onderzoek

De online modulen worden individueel gevolgd en begeleid met face to face contacten met een POH-GGZ. Blended GOJD is een doorontwikkeling van de effectieve online groepscursus GOJD en gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Er namen 35 POH’s verspreid over Nederland en 120 jongeren deel aan de pilot.

Uitkomst

De resultaten zijn veelbelovend: bij de jongeren die starten met het aanbod nemen depressie- en angstklachten af en mastery neemt toe. De jongeren geven de interventie een ruim voldoende en de POH’s zijn positief tot zeer positief over de interventie die goed past in de praktijkvoering. De online modules ondersteunen de gesprekken met de POH en leidt bij sommige jongeren tot minder contacttijd en – momenten. Aanbevolen wordt meer verdieping aan te brengen in de modulen. Daarnaast wordt aanbevolen Blended GOJD via ICT platforms beschikbaar te stellen voor de POH-GGZ, maar ook voor andere settings zoals JGZ, Basis GGZ en studentenpsychologen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website