Projectomschrijving

Blended e-learning depressiepreventie in de wijk

Vraagstuk en onderzoek

Het Trimbos-instituut, GGD Hollands Midden en GGD Noord- en Oost-Gelderland werkten samen in 4 wijken om de tijdige signalering en aanpak van depressieve klachten in de wijk te verbeteren. Professionals, werkzaam in dezelfde wijk, volgden een traject van blended e-learning: 1) zij deden de e-learning Signaleren depressie en 2) en waren daarna aanwezig bij 2 intervisie bijeenkomsten met een POH-GGZ en ervaringsdeskundige. Natuurlijk waren er hobbels in de lokale uitvoering (zoals werkdruk bij wijkteams), maar de resultaten zijn positief: de praktijkgerichte opzet van de e-learning én de bijeenkomsten werd gewaardeerd.

Uitkomst

Kennis en vaardigheden van professionals zijn toegenomen en velen lukte het beter om cliënten toe te leiden naar activiteiten en zorg. En de samenwerking in de wijk werd gestimuleerd. Ruim driekwart past het geleerde na een aantal maanden nog altijd toe in de dagelijkse praktijk. Een handreiking is hier te downloaden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website