Projectomschrijving

Angstklachten behoren tot de meest voorkomende en beperkende gezondheidsproblemen onder ouderen. De meeste ouderen zoeken zelf geen behandeling voor deze klachten. In het onderzoek wordt het effect onderzocht van de eHealth interventie “Voluit Leven in de Derde Levensfase”. Deze interventie sluit aan bij de heroriëntatie op belangrijke levensdoelen in de latere levensfase en de noodzaak om gedrag en beleven aan te passen om deze doelen te realiseren. De zelfstandig thuis uit te voeren internetbehandeling wordt gecombineerd met een viertal gesprekken met een praktijkondersteuner huisartsen GGZ om deelnemers te motiveren en hulp te bieden. Ongeveer 240 ouderen van 55 tot 75 jaar met angstklachten zullen worden behandeld met ofwel deze internetbehandeling ofwel zorg volgens de standaard Angst van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Naast korte en lange termijneffecten op de gezondheid zal ook nagegaan worden of de kosten van de interventie in verhouding staan tot de bereikte effecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website