Resultaat

Handreikingen

Binnen Gezondheidscentra Zuid Nederland zijn 2 handreikingen ontwikkeld, waaronder de Handleiding wijkgericht werken. Van 18 'Goede Voorbeelden' is een online bladerbaar boekje gemaakt.

Wijkgericht werken

De handreiking ‘Wijkgericht werken’ is geschreven voor alle partijen die een rol hebben in de optimalisering van de afstemming en samenwerking in de keten en eerste lijn. De handleiding is te gebruiken voor diegene die vanuit de eerste lijn een wijknetwerk wil opzetten of dit netwerk slagvaardiger wil organiseren.

Verantwoord inrichten basis GGZ vanuit wijkgericht werken  

Met de handreiking ‘Verantwoord inrichten basis GGZ vanuit wijkgericht werken’ beschrijven wij systematisch de wijkgerichte aanpak bij het inrichten van de basis GGZ die binnen de netwerkorganisatie Gezondheidscentra Zuid-Nederland is geïmplementeerd. Deze hebben wij samen met de onderliggende methodiek breder toepasbaar en overdraagbaar gemaakt voor lokale toepassing binnen de geïntegreerde eerstelijnszorg. Zodoende proberen wij met kennisontwikkeling en -uitwisseling de centra en eerstelijns disciplines in staat te stellen om hun eigen organisaties te verbeteren en samenwerking binnen de eerstelijnszorg te stimuleren.

Producten: 17 goede voorbeelden

Kennisvoucher

Dit project is één van de 20 voorbeeldprojecten waarvoor zorg- en welzijnsorganisaties een Kennisvoucher aan konden vragen bij Op één lijn (zomer 2015). Er zijn 3 Kennisvouchers toegekend voor dit project.

Kennisvouchers

Kennismarkt Wijkgericht werken

Op 14 april 2015 heeft dit project de Kennismarkt Wijkgericht werken in Eindhoven georganiseerd.

Kennismarkt Wijkgericht werken

Nascholing

012/2013 zijn de resultaten van dit project gedeeld via een nascholing in de vorm van geaccrediteerde werkbezoeken onder de titel 'Grote visite in de eerste lijn'.

Grote visite in de eerste lijn

Op 19 september 2012 vond het eerste werkbezoek plaats bij Centrum Huisartsen Schiedam. De deelnemers waren enthousiast over deze vorm van nascholing in organisatieontwikkeling en hebben veel ideeën opgedaan voor kleine veranderingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website