Projectomschrijving

Doel

Het ontwikkelen van een (bestuurlijke) organisatievorm waarbinnen de

  • eerstelijnsgezondheidszorg
  • gemeente 
  • instellingen voor (thuis)zorg, welzijn en wonen

met elkaar wijkgerichte multidisciplinaire programma’s ontwikkelen.

Resultaten

In De Bilt ligt door het project MENSplus een wijkinfrastructuur en samenwerkingsmodel voor wonen, welzijn en zorg. Dit heeft geleid tot:

  • Afspraken over zorgcoördinatie.
  • Gezamenlijke huisvesting/back-Office van coördinerende wijkverpleegkundigen, praktijkverpleegkundige ouderen, team MENS op Maat, steunpunt mantelzorg Stichting MENS en de casemanagers dementie. 
  • Samenwerkingsmodel en intentieverklaring voor de caseverpleegkundige. De caseverpleegkundige is verantwoordelijk voor de coördinatie in het zorgproces en vormt tevens de verbinding tussen huisartsvoorziening en de andere zorgverlenende instanties.
  • Vermindering van het aantal huisbezoeken en voorkomen van dubbelingen.
  • Organisatie- en financieringsmodel voor een doorontwikkeling van een wijkgerichte aanpak voor zorg en welzijn.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website