Projectomschrijving

Doel

Ontwikkeling en verdere professionalisering van de multidisciplinaire samenwerking tussen:
  • huisartsen
  • specialist ouderengeneeskunde
  • geriatrisch verpleegkundige / wijkverpleegkundige
  • diverse paramedische disciplines, als psycholoog, fysio- of ergotherapeut met specifieke geriatrische expertise

om kwetsbare ouderen en chronisch zieken in de wijk te ondersteunen, zodat ze langer gezond thuis kunnen blijven wonen.

Aanbevelingen

  • Samenwerken in de eerste lijn vereist de wil om over eigen grenzen heen te kijken, snel te kunnen reageren op vragen vanuit de cliënt, ondersteunend te zijn naar andere hulpverleners en de eigen interne processen hierop in te richten. Het is van belang om hiervan bewust te zijn en commitment te hebben van het management van de organisatie.
  • Bespreek rollen en verwachtingen naar elkaar en beschrijf deze in protocollen.
  • Investeer is het leren kennen van elkaar/elkaars organisatie en in uniforme werkwijzen.
  • Zorg voor beleidsmatige ondersteuning.
  • Betrek de contactpersoon van de zorgverzekeraar bij de initiatieven.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website