Projectomschrijving

Zorgregie en Seniorenkracht: regiebehoud en betekenisvol leven met ZZP’s

Regie houden betekent voor bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen dat hun zorg- en ondersteuningsbehoefte samen met de verzorgenden wordt ingevuld. Dit is nieuw, ook voor de verzorgende. Als zij niet de juiste kennis en vaardigheden hebben, kan de overgang naar daadwerkelijk cliëntgerichte zorg niet plaatsvinden.

Doel
Het doel van het project is om verzorgenden van verpleeg- en verzorgingshuizen handvatten te bieden zodat zij keuzemogelijkheden voor bewoners kunnen bespreken en realiseren. De betrokkenen ontwikkelen lesmateriaal voor studenten en professionals en ondersteunend materiaal voor docenten en opleiders.

Werkwijze
De onderzoekers doen een test met het ontwikkelde lesmateriaal binnen het Rotterdamse onderwijs en bij twee zorginstellingen van Laurens. Naar aanleiding daarvan passen zij het onderwijsmateriaal aan en schrijven een implementatiehandleiding. Daardoor kan de cursus landelijk worden toegepast in de intramurale ouderenzorg.

Doelgroep
Studenten en verzorgenden niveau 3.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website