Projectomschrijving

De werking van zorgnetwerken

Kwetsbare ouderen met gezondheidsproblemen gebruiken vaak meerdere vormen van zorg, bijvoorbeeld van mantelzorgers, professionals en vrijwilligers. Dit noemen we ook wel een ‘netwerk van zorgverleners’. Maar over hoe deze netwerken werken is nog weinig bekend.

Doel
Het doel van dit project is het beantwoorden van vijf vragen over zorgnetwerken:
1. Hoe zijn de zorgnetwerken samengesteld?
2. In hoeverre is sprake van samenwerking tussen hulpverleners in het netwerk? Wat zijn de oorzaken van mogelijke knelpunten?
3. In hoeverre is sprake van coördinatie tussen de verschillende zorginstellingen achter de professionals?
4. Hoe veranderen zorgnetwerken onder invloed van veranderingen in de gezondheid en sociale omgeving van de oudere?
5. In hoeverre dragen zorgnetwerken bij aan de kwaliteit van leven van ouderen?

Werkwijze
Onderzoekers brengen het zorgnetwerk van tweehonderd ouderen in kaart en bestuderen deze, onder meer via interviews.

Doelgroep
65-plussers die langdurige zorg krijgen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website