Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het aantal ouderen en chronisch zieken in Nederland neemt in de komende jaren sterk toe. Zij blijven langer thuis wonen. De overheid verwacht van burgers dat zij meer participeren in de zorg voor naasten. Er wordt daarmee een steeds groter beroep gedaan op de hulp van mantelzorgers (familie, naasten en vrijwilligers). Voor zorgprofessionals in de thuiszorg ligt er een uitdaging om op deze veranderingen in te spelen en mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Er zijn veel instrumenten op de markt. Thuiszorgmedewerkers hebben behoefte aan een helder overzicht van instrumenten die je als thuiszorgmedewerker kunt gebruiken om mantelzorgers te ondersteunen. In de werkplaats ‘Ondersteuning van mantelzorgers vanuit de thuiszorg versterken’ is een toolkit ontwikkeld waarin dit overzicht wordt geboden. Daarbij is o.a. gebruikt gemaakt van ‘het Mantelzorgkompas’ en ‘Samen Ontdekken’. Naast de Toolkit 'Mantelzorgondersteuning voor thuiszorgmedewerkers' is er in de werkplaats ook lesmateriaal voor hbo-v studenten ontwikkeld. Dit lesmateriaal omvat opdrachten om het bewustzijn onder studenten en zorgprofessionals te vergroten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Opbrengst project:

- Toolkit 'Mantelzorgondersteuning voor thuiszorgmedewerkers' waarin een aantal veelgebruikte tools zijn opgenomen om mantelzorgers te ondersteunen in de thuissituatie.

- Lesmateriaal behorend bij de methodieken en instrumenten gericht op hbo-v studenten. Dit lesmateriaal omvat oefeningen en opdrachten om het bewustzijn onder studenten maar ook van zorgprofessionals die al werkzaam zijn in de beroepspraktijk, te versterken en te vergroten.

- Aangepast instrument ‘Samen Ontdekken, dat beter aansluit op de behoefte van mantelzorgers en professionals.

- Ontwikkelde instructie bij het instrument ‘Het Mantelzorgkompas’.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het eindresultaat van de werkplaats bestaat uit een pakket van bruikbare methodieken en instrumenten om mantelzorgers vanuit de thuiszorg in verschillende situaties effectief te ondersteunen met een heldere procesbeschrijving wanneer wat te gebruiken is, door wie en hoe. We bouwen daarbij voort op wat er door een aantal thuiszorgorganisaties in het noorden van het land op dit terrein is uitgedacht en hoe ze dit vorm geven.

 

Trefwoorden

mantelzorg, mantelzorgondersteuning, thuiszorg, wijkverpleegkundige, verpleegkundige, verzorgende, thuiszorgteam

 

Samenwerking

Ja

Organisaties

Vilans

V&VN

Hanzehogeschool Groningen

 

Inhoud

Probleemstelling

Hoe ondersteun je mantelzorgers op een effectieve manier als thuiszorgmedewerkers, zodat mantelzorgers de zorg van en ondersteuning aan hun naaste vol kunnen houden?

In de werkplaats toetsen we door middel van proefimplementatie bij drie teams van thuiszorgorganisaties de bruikbaarheid en effectiviteit van instrumenten en methodieken om mantelzorgers optimaal te ondersteunen en met hen samen te werken.

 

Relevantie

Bijna 15 procent van alle mantelzorgers ervaart de zorg die zij familie of bekenden geven als ‘zwaar’ of ‘zeer zwaar’. Het gaat om bijna 300.000 mensen in Nederland die gemiddeld 28 uur per week kwijt zijn aan mantelzorg (CBS, 2016). Een deel van de verpleegkundigen ziet mantelzorgers als hulpvrager (Onderzoek V&VN 2015).

 

Doelstelling

Opleveren en verspreiden van bruikbare en effectieve instrumenten en methodieken ter ondersteuning van mantelzorgers.

 

Plan van aanpak

Het aangevraagde project (12 maanden) ter uitvoering van de werkplaats bestaat ui drie fasen.

Fase 1: voorbereiding (jan – feb 2017) verzamelen instrumenten, aanvullen met instructies en voorbereiden toetsing.

Fase 2: proefimplementatie (mrt – jun 2017) van gebruik van instrumenten en methodieken bij 3 teams van thuiszorgorganisaties in het noorden van het land en toetsing bij thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers.

Fase 3: verwerken resultaten en opleveren instrumenten en methodieken (jul – okt 2017)

Fase 4: verbinden en verspreiden (nov – dec 2017)

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website