Projectomschrijving

Inzet van sociaal netwerk

Een sociaal netwerk is een belangrijke voorwaarde om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Mensen zijn daardoor gezonder, weerbaarder en leven langer, en zij geven ook zelf meer sociale steun. Er zijn op dit moment echter ouderen die nog onvoldoende ondersteuning hebben van hun sociale netwerk. Daardoor ligt een onnodig zwaar accent op de professionele zorg. Bovendien wordt vanuit het zorg- en welzijnsaanbod nog onvoldoende vraaggericht gewerkt.

Doel
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een wijkaanpak die het sociale netwerk verstevigt en problemen signaleert. De aanpak spoort kwetsbare ouderen op, investeert in sociale netwerken en verbindt het zorg- en welzijnsaanbod.

Werkwijze
Bijna 1500 ouderen worden ondervraagd, bij de start en na twee jaar. Dat zal laten zien of de sociale netwerken zijn versterkt en wat het effect daarvan is.

Doelgroep
Kwetsbare 75-plussers die zelfstandig wonen maar een klein sociaal netwerk hebben.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website