Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met dit project is een ‘warme overdracht’ geïmplementeerd voor kwetsbare ouderen van het ziekenhuis naar de thuissituatie in de regio Zuid-Holland Noord. Hiertoe is een uniforme werkwijze ontworpen waarvoor structurele bekostiging beschikbaar is. De invulling is gebaseerd op de wensen en behoeften van ouderen zelf.

 

De warme overdracht in dit project bestaat uit een gestructureerde overdracht van het ziekenhuis waarbij de verpleegkundige in het ziekenhuis en de wijkverpleegkundige gezamenlijk overleggen (vis-a-vis of telefonisch), bij voorkeur in aanwezigheid van mantelzorger of oudere patiënt.

 

De resultaten van het project zijn:

- Structurele bekostiging vanaf 2018 waarmee deze warme overdracht valt binnen de reguliere afspraken tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar in deze regio. Deze manier van bekostigen valt binnen NZA regels, en is daarmee toepasbaar in heel Nederland.

- Implementatie van de warme overdracht in pilot vorm in 2017 met verdere regionale implementatie en borging vanaf 2018.

- Inzicht in kwalitatieve voordelen voor de ouderen en mantelzorgers

 

Door dit project heeft het inhoudelijk en bestuurlijk samenwerken aan regionale projecten door de verschillende zorgorganisaties een positieve boost gekregen. Hierdoor draagt het project bij aan betere samenwerking in de gehele regionale zorgketen voor ouderen.

 

De partners in het samenwerkingsverband in Zuid-Holland Noord zijn:

Ouderenberaad Zorg&Welzijn Zuid-Holland Noord

Leids Universitair Medisch Centrum

Alrijne Zorggroep

Activite

Libertas Leiden

Marente

Topaz

Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken, NZLO

Zorg en Zekerheid

Gemeente Leiden en gemeente Alphen a/d Rijn

 

De regio Zuid-Holland Noord is een van de vijf regio’s van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland, een UMC-netwerk opgericht in het kader van Nationaal Programma Ouderenzorg in 2008.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van het project zijn:

- Structurele bekostiging vanaf 2018 waarmee deze warme overdracht valt binnen de reguliere afspraken tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar in deze regio. Deze manier van bekostigen valt binnen NZA regels, en is daarmee toepasbaar in heel Nederland.

- Implementatie van de warme overdracht in pilot vorm in 2017 met verdere regionale implementatie en borging vanaf 2018.

- Inzicht in kwalitatieve voordelen voor de ouderen en mantelzorgers

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ZonMw wil met de oproep “Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) – Invoering en structurele borging van innovaties in het zorg- en welzijnsstelsel voor ouderen” de praktijk ondersteunen om innovaties die voortkomen uit het NPO, waaronder de warme overdracht, in te voeren en structureel in het zorg- en welzijnsstelsel te borgen.

 

Op basis van een knelpuntenanalyse van zowel het Ouderenberaad als van de zorg- en welzijnspartijen is de brede regionale wens geformuleerd om de ‘warme overdracht’ regionaal te implementeren en deze structureel te bekostigen. Deze ZonMW subsidieronde sluit daarom geheel aan bij de actuele regionale ontwikkelingen in de regio Zuid Holland Noord.

 

Het doel van dit project is het implementeren van de ‘warme overdracht’ van de kwetsbare oudere van het ziekenhuis naar de thuissituatie in de regio Zuid-Holland Noord, met een uniforme werkwijze, een voorstel voor structurele bekostiging, en gebaseerd op de wensen en behoeften van ouderen zelf.

 

Met warme overdracht bedoelen wij de regionale implementatie van de transmurale zorgbrug. De Transmurale Zorgbrug combineert proactieve ziekenhuiszorg voor de oudere patiënt met een transmurale interventie door een wijkverpleegkundige.

 

De verwachte resultaten van het project zijn:

- Implementatie van de warme overdracht in 2017 (met ad hoc pilot financiering)

- Voorstel voor structurele bekostiging vanaf 2018 waarmee de warme overdracht valt binnen de reguliere afspraken tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar in deze regio.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De uitvoering ligt op schema, zoals beschreven in het plan van aanpak. Er is een business case opgesteld, de regionale zorgverzekeraar heeft de warme overdracht opgenomen in het inkoopbeleid 2018 en er wordt momenteel hard gewerkt aan de implementatie van de daadwerkelijke warme overdracht.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ZonMw wil met de oproep “Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) – Invoering en structurele borging van innovaties in het zorg- en welzijnsstelsel voor ouderen” de praktijk ondersteunen om innovaties die voortkomen uit het NPO, waaronder de warme overdracht, in te voeren en structureel in het zorg- en welzijnsstelsel te borgen.

 

Op basis van een knelpuntenanalyse van zowel het Ouderenberaad als van de zorg- en welzijnspartijen is de brede regionale wens geformuleerd om de ‘warme overdracht’ regionaal te implementeren en deze structureel te bekostigen. Deze ZonMW subsidieronde sluit daarom geheel aan bij de actuele regionale ontwikkelingen in de regio Zuid Holland Noord.

 

Het doel van dit project is het implementeren van de ‘warme overdracht’ van de kwetsbare oudere van het ziekenhuis naar de thuissituatie in de regio Zuid-Holland Noord, met een uniforme werkwijze, een voorstel voor structurele bekostiging, en gebaseerd op de wensen en behoeften van ouderen zelf.

 

Met warme overdracht bedoelen wij de regionale imlementatie van de transmurale zorgbrug. De Transmurale Zorgbrug combineert proactieve ziekenhuiszorg voor de oudere patiënt met een transmurale interventie door een wijkverpleegkundige.

 

De verwachte resultaten van het project zijn:

- Implementatie van de warme overdracht in 2017 (met ad hoc pilot financiering)

- Voorstel voor structurele bekostiging vanaf 2018 waarmee de warme overdracht valt binnen de reguliere afspraken tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar in deze regio.

 

De partners in het samenwerkingsverband voor dit project in Zuid-Holland Noord zijn het

 

- Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord

- Leids Universitair Medisch Centrum

- Alrijne Zorggroep

- Activite

- Libertas Leiden

- Marente

- Topaz

- Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken, NZLO

- Zorg en Zekerheid

- gemeente Leiden en gemeente Alphen a/d Rijn

 

De regio Zuid-Holland Noord is een van de vijf regio’s van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland, een UMC-netwerk opgericht in het kader van Nationaal Programma Ouderenzorg in 2008.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website