Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

 

Inhoudelijk:

Steeds meer niveau 1 en 2 zorgprofessionals worden ingezet in het zorgproces waardoor deskundigheidsdeflatie plaats vindt. Er wordt een groter beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Er is een spanningsveld tussen inzet van kwaliteit en kwantiteit van medewerkers ten opzichte van de complexiteit van de zorgvraag en de toenemende zorgvraag. Gevolgen van de vergrijzing een langere levensverwachting en een tendens dat ouderen langer thuis blijven. Als de stap naar opname in een zorgorganisatie gemaakt wordt is er al een intensievere zorgvraag.

 

Het lespakket dat wij beogen richt zich op dat deel van de zorg dat te maken heeft met de kwaliteit waarmee je iemands persoonlijkheid recht doet en rekening houdt met zijn of haar beleving van de situatie. Dit betekent dat deze zorg haar kwaliteit ontleend aan de momenten van echt contact. Aan de momenten dat de verzorgde medewerker en de cliënt samen iets beleven. Het zijn de momenten die de verzorgende medewerker het vertrouwen geven precies datgene te hebben gezegd of te hebben gedaan waardoor de cliënt zich als mens gekend en gewaardeerd voelt. Verschillende wetenschappers hebben bovengenoemde aspecten onderzocht. Van der Kooij, Droes en De Lange noemen deze zorg geïntegreerde belevingsgerichte zorg.

 

Het toepassen van (geïntegreerde) belevingsgerichte zorg heeft geleid tot aantoonbare positieve effecten (Droes et al., 1999; De Lange et al., 1999; Finnema, 2000; Kooij et al 2003.) Daarnaast hebben Timmerman et al., 2010; Jukkema et al 2011; onderzoek gedaan naar het toepassen van relationele afstemming in zorgrelaties. Uit deze onderzoeken wordt duidelijk dat relationele afstemming zorgt voor een verrijking van de zorgrelatie.

Het lespakket bestaat uit een modulair basislesboek voor studenten ( theorie, oefeningen, casuïstiek, opdrachten gerelateerd aan de praktijk, do’s en dont’s ), ondersteunend beeldmateriaal, een docentenhandleiding waarin de verschillende modules ondersteunt worden met duidelijke doelstellingen, extra theorie en werkvorm voorstellen.

 

 

Uit kontact met het werkveld is gebleken dat er behoefte is aan een praktisch en concreet lespakket ten behoeve van het uitvoering kunnen geven aan waardige zorg. Het lespakket is in eerste instantie bedoeld voor medewerkers niveau 1 en 2 en met een kleine aanpassing voor vrijwilligers en mantelzorgers.

Vanwege de relevantie van het onderwerp willen we de mogelijkheid scheppen om het pakket geschikt te maken voor nivo 3 en 4. Dit wil zeggen dat het lespakket zowel in de breedte als in de diepte is uit te werken.

 

Projectgroep en projectfasen:

De genoemde samenwerkingspartners stellen een projectgroep samen.

IMOZ en Deltion voeren samen de regie de ZC Zwolle participeert en geeft input ten behoeve van de uitvoering.

 

fasen:

1. Initiatief en informatiefase: Projectgroep overleg, Inventarisatie materiaal, raadplegen externe en interne deskundigen van bestaande behoeften en voorwaarden omtrent de samen te stellen modules.

2. Vaststellen exacte kaders, doelen en doorlooptijd

3. Uitvoeringsfase ontwikkelen materiaal

4. Eerste reflectie op het product door studenten, vrijwilligers, en zorgprofessionals en docenten.

5. Uitvoeringsfase Try-out lespakket binnen ROC en door IMOZ binnen de participerende zorgorganisatie.

6. Inrichten website

7. Tweede reflectie op het product vanuit de try-out ervaring.

8. Fine tuning van het lespakket.

9. Presentatie lespakket d.m.v. congresmiddag

10. Definitief product op websites IMOZ en Deltion

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website