Projectomschrijving

Dit project betreft de ‘voorbereidingsfase’ voor het ontwikkelen van de ‘Kwaliteitsstandaard Persoonsgerichte en Geïntegreerde Ouderenzorg’. Deze standaard heeft als doelen ondersteuning te bieden aan de transformatie in het zorgstelsel, het bereiken van consensus over waarden en normen van zorg voor (kwetsbare) ouderen, het geven van helderheid aan ouderen en professionals, en het bieden van handvatten voor bestuurlijke verantwoording.

Doel

Het doel van deze voorbereidingsfase is tweeledig:
a. Een knelpuntenanalyse waarbij we:

- De reikwijdte van de nieuwe standaard, samen met relevante partijen, willen bepalen.
- Knelpunten inventariseren en analyseren.
- Het draagvlak voor deze nieuwe standaard onder relevante partijen in kaart brengen.


b. Een voorstel voor de volgende fasen van ontwikkeling van de nieuwe kwaliteitsstandaard.

Beoogd resultaat

Het eindproduct van deze fase bestaat uit een rapport van uitkomsten van de ‘Voorbereidingsfase’, en een voorstel voor verdere ontwikkeling met een plan voor financiering.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website