Projectomschrijving

Binnen het project Even Buurten is veel ervaring opgedaan met het informele (wijk)netwerk. De inzichten die binnen Even Buurten zijn opgedaan kunnen ook andere integrale (wijk)teams helpen. Doel van dit VIMP project was om de methodiek van Even Buurten verder te verspreiden.
 

Werkwijze

Tijdens dit project werden de volgende twee instrumenten ontwikkeld: de Integrale Wijkaanpak (IWA)-tool en een e-learningmodule.
 

Resultaten

De IWA-tool is een analyse-instrument waarmee wordt nagegaan in hoeverre integrale (wijk)teams voldoen aan randvoorwaarden van een integrale aanpak waarin eigen kracht, informele (wijk)netwerken en formele ondersteuning samengaan. De IWA-tool is gedurende het project in vier verschillende gemeenten doorontwikkeld en gedigitaliseerd. De tool is te vinden op: www.integraalwerken.nl.

De e-learningmodule ondersteunt professionals die de methodiek van Even Buurten willen inzetten om de eigen kracht en informele netwerken te versterken. De module wordt ontwikkeld, getest en aangepast op basis van de kennis uit Even Buurten. De module werd ontwikkeld, getest en aangepast op basis van de kennis uit EB. Hierbij werd een blended-learningaanpak gebruikt waarin kennisoverdracht, (online) praktijksimulaties en reflectie centraal staan.
 

Meer informatie:

E-learning Spil in de wijk

IWA tool
Even buurten Beter Oud
 

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website