Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

‘Het woord is aan ouderen’ is een vernieuwend project, waarin ouderen vanuit diverse achtergronden o.l.v. een verhalenvertelster hebben aangegeven wat zijn écht nodig hebben bij langer thuis blijven wonen. Verhalen zijn journalistiek vastgelegd, gefilmd en opgetekend. De uitkomsten verdienen het om concreet, lokaal te worden uitgewerkt en uitgevoerd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ouderen willen dat er nog veel meer écht naar hen geluisterd wordt en ze willen zelf ook eerder en meer bij oplossingen worden betrokken. De samenwerking met kunstenaars (verhalenverteller, journalist, documentairemaker en cartoonist) heeft geleerd dat mensen die getraind zijn in waarneming, veel meerwaarde hebben geboden, waardoor we de échte vragen/behoeften op tafel kregen, die heel herkenbaar zijn voor ouderen. Een aantal ouderen die hun verhaal vertelden gaat hier op eigen kracht mee verder in de eigen buurt en netwerk. Het heeft prachtig materiaal opgeleverd dat goed aansluit bij de huidige tijdgeest en programma’s waar ouderen zelf een actieve rol vervullen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het voorstel is om in totaal vier bijeenkomsten te organiseren met en voor in totaal ca. 100 ouderen, om luisterend naar hun veelkleurige stemmen, samen de nieuwe hoofdstukken op te stellen, waaraan we vervolgens uitwerking gaan geven. Ouderen zijn hierin leidend en worden ondersteund door ‘verhalenvertelster’ Anne van Delft.

 

We willen een vliegende start maken door drie bijeenkomsten in de afzonderlijke netwerkregio’s te organiseren, allereerst samen met de drie ouderennetwerken in de genoemde regio’s. We nodigen hiervoor een gemêleerde groep van ouderen uit. Anne van Delft zal elke bijeenkomst met een aantal ouderen apart gaan voorbereiden.

 

Het resultaat van deze bijeenkomsten zullen we samen met ouderen bespreken en daaruit thema’s analyseren en destilleren die zij van belang vinden om samen met hen, hun persoonlijke netwerken, diverse systeempartners en kennisinstellingen nader uit te werken. Het gaat daarbij vooral om wat ouderen en hun eventuele mantelzorgers zelf wensen en hoe we hen kunnen helpen bij het blijven voeren van eigen regie in kwetsbare situaties in en rond de thuissituatie. Deze agenda willen we ook delen met bestuurders die hierin een politieke verantwoordelijkheid dragen. Daarnaast is deze agenda zeer bruikbaar voor de verdere invulling van de regionale netwerken vanuit het perspectief van ouderen, waarbij bijzondere aandacht zal zijn voor stemmen van ouderen die minder hulp¬bronnen tot hun beschikking hebben en minder samen-redzaam zijn.

 

We willen de drie regiobijeenkomsten vervolgens afsluiten met een gezamenlijke bijeenkomst centraal in het land (Utrecht) waarvoor we een aantal mensen die al deelgenomen hebben aan de drie separate bijeenkomsten uitnodigen, aangevuld met een aantal mensen die via het BeterOud consortium hiervoor worden uitgenodigd.

 

Doel is de diverse stemmen van ouderen te horen en hieraan concrete thema's te ontlenen voor regionale en landelijke activiteiten en te vertalen tot een uitvoeringsagenda. Tevens willen we deze stemmen bundelen en benutten als bijdrage voor toekomstige programma's, waarmee we het 'volgende hoofdstuk’ van de nieuwe generatie ouderen gaan invullen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website