Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Up!

Festival voor het Leven

 

Alet Klarenbeek en Annemieke Ruijgrok, voelden tegelijkertijd de urgentie events op te zetten rond het thema ouderen en ouder worden en besloten samen op te trekken ten behoeve van een hoger doel: positieve aandacht en zingeving rond ouder worden bieden en daarmee de beeldvorming rond ouder worden en ouderen laten kantelen. LUX in Nijmegen en MOAI in Amsterdam programmeren gezamenlijk een landelijke programmalijn onder de naam Up! Festival voorhet leven. Van live ontmoetingen en talkshows naar meerdaagse festivals in diverse steden in Nederland. Deze aanvraag heeft betrekking op twee festivals in Nijmegen (oktober 2017) en Amsterdam (juni 2018) voor de oudere doelgroep (55+).

 

Doelstelling

Up! zet zingeving en bewustwording over ouder worden op de kaart met een toegankelijk cultureel publieksprogramma en biedt podium aan inspirerende en activerende voorbeelden. Een urgent maatschappelijk thema wordt zo op een nieuwe en aantrekkelijke wijze onder de aandacht gebracht. Onze programma’s beogen het welzijn van ouderen te verbeteren en ouderen te inspireren en te stimuleren tot het zoveel mogelijk zelf regie nemen over deze levensfase en haar bewust te beleven en te plannen. Al doende geven we invulling aan een maatschappelijke noodzaak: meer naar elkaar omkijken, zelfredzaamheid bevorderen, gezonder oud worden en minder een beroep op de zorg hoeven doen. Up! spiegelt hiermee uitstekend de doelstellingen van BeterOud, het ZonMw project waarin ouderen als het ware worden aangezet tot het schrijven van het volgende hoofdstuk van hun leven, om deze levensfase zo goed mogelijk te laten passen bij de eigen levensgeschiedenis, wensen en mogelijkheden.

 

Samenwerking

Up! komt tot stand in samenwerking met vele kennispartijen, maatschappelijke en culturele organisaties. En natuurlijk de ouderen zelf. Zij krijgen als deelnemer, rolmodel, vrijwilliger en als klankbord een hoofdrol om – deels samen met jongeren - vorm te geven aan het programma en erop te reflecteren.

 

Publieke opinie beïnvloeden

Up! biedt een podium voor activatie en bewustwording. We zijn onderdeel van een kern van netwerken zoals Aanpak [Een]zaamheid Amsterdam, Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst en Lang Leve Kunst . We hebben diverse mediapartners, waaronder dagblad Trouw, De Gelderlander, NED7 en Omroep Max op Radio 5. Met een gericht communicatiebeleid willen we de publieke opinie rondom ouder worden en ouderen beïnvloeden. Samen op weg naar een samenleving waarin elke leeftijd waarde heeft en ouder worden weer op waarde wordt geschat!

 

Inclusieve samenleving

In onze sterk geïndividualiseerde en digitale samenleving verwatert het ware menselijke contact. Dat is jammer en ontwrichtend voor onze leefomgeving. Ouderen worden bovendien, in de media en in het dagelijks leven, vaak op de reservebank van het leven gezet. Deze beeldvorming schaadt ouderen. Niet alleen door hoe de samenleving naar hen kijkt, maar ook hoe ze naar zichzelf kijken.

 

We merken een groeiende behoefte aan zingeving. Ouderen hebben – net als jongeren overigens - behoefte aan betekenisvolle activiteiten en willen graag in contact blijven met (jonge) anderen. Ouderen willen graag hun verhaal delen om zo betekenis te blijven geven aan het leven en iets terug te geven aan de samenleving.

 

Vernieuwend

We bieden breed aanbod, dwars door de domeinen zingeving, cultuur, zorg, wetenschap, technologie en sport/beweging. We vervangen ‘het is niet eerlijk’ door ‘hoe kan het wel’. Up! vindt aansluiting in het gedachtengoed van BeterOud. Met een landelijke programmalijn maken we samen ouder worden op een toegankelijke, aansprekende en inspirerende wijze landelijk bespreekbaar. Het gedachtengoed van BeterOud landt hiermee ook op de culturele podia in Nederland.

 

Live on stage

Wij geloven in de kracht van ontmoeten. Pas dan kan je echt ervaren wat de impact is, hoe iets voelt. Te beginnen in:

 

NIJMEGEN: Tweedaags festival op 6 & 7 oktober 2017 in LUX Nijmegen.

 

AMSTERDAM: Een serie van 8 talkshows in De Nieuwe Liefde, maandelijks vanaf 9 oktober 2017 – 7 mei 2018. Afsluitend vindt een meerdaags festival plaats op 2 en 3 juni 2018 in De Nieuwe Liefde en Het Compagnietheater.

 

Efficiënt

We leggen de verschillende festivalprogramma’s in elkaars verlengde, waardoor we efficiënt kunnen programmeren, financieel meer rendement halen en inhoudelijk verdieping kunnen bieden op thema’s door bepaalde onderdelen te programmeren, te evalueren en weer terug te laten komen. Programmaonderdelen die in première gaan in Nijmegen krijgen opnieuw een podium in Amsterdam. We verbreden bovendien graag onze programma’s richting regionale en landelijke congressen van BeterOud en andere netwerken t.b.v. ouderen en ouder worden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website