Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Academisch Centrum ZorgInnovatie Ouderen (ACZIO) heeft als doel heeft invulling te geven aan een netwerk waarin door structurele samenwerking tussen alle relevante partners in wetenschap, beleid en praktijk verbeteringen in zorg en welzijn ten behoeve van de kwaliteit van leven van (kwetsbare) ouderen gestimuleerd en tot stand gebracht worden. Naast het versterken van al bestaande netwerkactiviteiten is ACZIO gericht op het ontwikkelen van nieuwe netwerkactiviteiten. Recent is besloten de principes achter het Expanded Chronic Care Model als uitgangspunt van de activiteiten van Aczio te nemen.

 

Vanaf de start van ACZIO hebben de partners aangegeven te streven naar voortbestaan van ACZIO ook na de ‘NPO-periode’. Het doel is om de ingezette projecten en verbeteringen te borgen en voort te zetten. Ook hebben de partners van ACZIO aangegeven te blijven samenwerken om gezamenlijk tot een betere zorg voor ouderen in de regio te komen. Het werkgebied van ACZIO is de OOR-regio van het MUMC en omvat de provincie Limburg en de regio Zuidoost Brabant. Op dit moment is ACZIO nog vooral actief in de regio Zuid-Limburg. In de komende periode zal het netwerk worden uitgebreid met de subregio’s Noord en Midden-Limburg en Zuidoost Brabant.

In dit voorstel wordt een plan van aanpak uitgewerkt voor uitbreiding van het netwerk ACZIO tot de OOR-regio. Dit betekent dat het netwerk ACZIO zal worden uitgebreid met de subregio's Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuidoost Brabant. Ook in deze subregio's zullen subregionale netwerken worden gevormd, die op eigen wijze, passsend bij de kenmerken van de regio, worden vormgegeven. Ondersteuning van deze netwerken vindt plaats vanuit de subregio zelf. Op centraal niveau zullen de subregio’s bestuurlijk vertegenwoordigd worden binnen het Dagelijks Bestuur van ACZIO. In elk van deze drie 'nieuwe' subregio's zal een samenwerkingsproject worden uitgevoerd. In de regio Midden-Limburg is een projectidee ontwikkeld, waarbij de welzijnswerker wordt geïnstrumenteerd om in een zo vroeg mogelijk stadium kwetsbaarheid te signaleren. Door kennis en kunde van de huisarts en andere specialisten in de zorg beschikbaar en bereikbaar te maken voor welzijnswerkers kunnen problemen van onderdiagnostiek, reactief handelen, verkeerd medicijngebruik, etc. worden voorkomen c.q. in een vroeg stadium worden aangepakt. Ketenzorg hulp bij dementie regio Noord-Limburg wil de zorgketen dementie uitbreiden tot een wijkgeoriënteerde integrale zorgketen. Uitbreiding van de integrale zorgketen ten behoeve van ouderen in een kwetsbare positie ligt voor de hand. In deze regio wil men een project opzetten met als doel samenwerking en integratie op operationeel niveau tussen de coördinatoren en professionals van de diverse zorgketens (dementiezorg, palliatieve zorg, zorg voor ouderen). In de subregio Zuidoost Brabant is de functie Praktijkondersteuner Ouderenzorg ontwikkeld. Met deze functie zijn in een aantal praktijken inmiddels positieve ervaringen opgedaan. Deze functie zal vanaf 2011 verder uitgerold worden in de regio.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website