Projectomschrijving

Behandeling dichtbij in de wijk

Mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben veel aan ontmoetingscentra in de wijk. Deze zijn laagdrempelig en er wordt samengewerkt met zorg- en welzijnsorganisaties. Tot nu toe bieden slechts enkele verpleeghuizen dit soort psychogeriatrische dagbehandeling aan in de wijk.

Doel
Het doel van het project is een verandering van dagbehandeling in het verpleeghuis naar behandeling in de wijk. Met als dat nodig is ondersteuning voor mantelzorgers. Het project onderzoekt het effect van deze andere aanpak.

Werkwijze
De onderzoekers veranderen vier psychogeriatrische dagbehandelingen in verpleeghuizen naar laagdrempelige dagbehandeling in de wijk. Deze bieden ook mantelzorgondersteuning. Zij onderzoeken vervolgens of mensen met dementie minder problemen hebben en of hun mantelzorgers zich minder belast voelen. Ook wordt onderzocht of de samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk verandert en wat voor effect de verandering heeft op de kosten.

Doelgroep
Mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website