Info voor gemeenten

Info voor gemeenten

Even Buurten is een voorbeeld van een integrale aanpak waarin verschillende disciplines van zorg en welzijn samenwerken om mensen van 70 jaar en ouder langer zelfstandig te laten wonen. Kwetsbare ouderen geven aan waar zij behoefte aan hebben. Samen met ‘sleutelfiguren’ (bewoners of ondernemers uit de wijk) en de ‘spil’ (een getrainde professional die de wijk goed kent) zoeken zij hierbij passende ondersteuning. Zo verbeteren zij de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder.

Relevantie voor gemeenten

Met 'Even Buurten' werkt de gemeente aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de burgers door de samenwerking van formele en informele ondersteuners. Het project versterkt de buurtnetwerken en sociale ondersteuning voor ouderen. Tegelijk bevordert het project de participatie van buurtbewoners. 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website