Projectomschrijving

Herontwerp van het zorgaanbod

Het huidige zorgaanbod is gericht op het oplossen van acute, kortdurende gezondheidsproblemen. Het aanbod voldoet nog niet optimaal aan langdurige, complexe zorgbehoeften van ouderen. Het Chronic Care Model (CCM) kan een oplossing zijn. Dit model streeft naar samenhangende proactieve en preventieve zorg voor chronisch zieke ouderen.

Doel

Het doel van dit project is om vier basisonderdelen van het CCM te realiseren in tien à twaalf huisartsenpraktijken in Noord-Nederland. Levert dit goede resultaten op, dan is het de bedoeling het structureel als nieuw zorgmodel in te voeren.

Werkwijze

Een onderzoek geeft inzicht in het effect van het veranderde aanbod. Bijvoorbeeld in de complexiteit van zorgbehoeften, het welbevinden van ouderen, hun zelfredzaamheid en de kosten.

Doelgroep

Ouderen van 75 jaar of ouder, thuiswonend of in een verzorgingshuis.  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website