Projectomschrijving

Hartfalen in verpleeghuizen

Hartfalen is een toenemend probleem bij ouderen. Het heeft vervelende gevolgen voor patiënten en gaat gepaard met hoge zorgkosten. Waarschijnlijk komt hartfalen ook in verpleeghuizen voor, maar daarover zijn geen betrouwbare gegevens bekend. Vroege diagnostiek en behandeling kan symptomen en zorgafhankelijkheid echter verminderen. Dat leidt tot langere zelfredzaamheid en meer kwaliteit van leven.

Doel
Het doel van dit project is onderzoeken hoe vaak hartfalen voorkomt in verpleeghuizen. Onderzoekers gaan na welke diagnostiek en behandeling plaatsvinden en hoe deze verbeterd kunnen worden. Ook hebben zij aandacht voor de relatie met zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en zorgafhankelijkheid.

Werkwijze
Duizend ouderen uit verpleeghuizen worden onderzocht op hartfalen en het effect daarvan op de kwaliteit van hun leven. Bij de groep ouderen waarvan hartfalen al bekend was, worden de diagnostiek en de therapeutische interventies onderzocht.

Doelgroep
Somatische en psychogeriatrische bewoners van Limburgse verpleeghuizen die hier definitief zijn opgenomen.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website