Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling van dit project is behaald.

Voor u ligt het eindproduct van het project "Presentie in de Praktijk, de basis voor het initiele onderwijs."

Het project had als doel een lessencyclus te implementeren binnen het reguliere MBO- onderwijs, opleiding verzorgende uitstroom VVT, waarin nieuwe kennis over goede zorg wordt aangeboden.

De theorie van Presentie is zo'n manier van denken en doen.

Vanuit deze theorie hebben we het thema 'aansluiten en afstemmen'gebruikt om uit te werken in een werkboek voor de leerlingen.

Het is ons gelukt om een werkbaar leerboek en docentenhandleiding te maken zodat leerlingen binnen deze uitstroomvariant leren om op een andere manier naar goede zorg te kijken.

 

drs. Sylvia Schuurmans

Projectleider

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het resultaat van dit project bestaat uit een leerlingenwerkboek waarin met verschillende werkvormen leerlingen uitgedaagd worden om anders te leren kijken naar het onderwerp 'goede zorg'.

De theorie van Presentie is de grondlegger van dit werkboek.

Daarnaast is er een docentenhandleiding gemaakt en een PP waarin uitleg gegeven wordt hoe je het beste deze materie kunt gebruiken.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit gezamelijke project heeft als doel om een belangrijke bijdrage te leveren aan het MBO -onderwijs.

Binnen mijn studie: Zorg ethiek en Beleid aan de universiteit van Tilburg ben ik in aanraking gekomen met de theorie van Presentie.

Deze theorie doet de client goed, het geeft taal aan vaardigheden en houdingen die noodzakelijk zijn in de ouderenzorg maar die we bijna kwijt zijn geraakt.

Tijdens mijn afstudeerfase heb ik een onderzoek kunnen uitvoeren naar Presentie in de Praktijk en het blijkt dat als hulpverleners getraind worden in Present zijn zij iets waardevols toevoegen aan de zorg die noodzakelijk is in deze tijdmaar die naar het zo lijkt niet aangeleerd wordt in de opleiding.

Naast dat de hulpverlenrs iets wezelijks toevoegden waren zij door deze trainingen ook beter in staat om te reflecteren op eigen handelen.

Dit verhoogt het professioneel denken en doen van gediplomeerde hulpverleners.

Om nu werkelijk met deze materie/theorie aan de slag te gaan is het noodzaelijk dat ook binnen opleidingen hier aandacht voor is/komt.

Deze project aanvraag gaat over dit thema en over hoe belangrijk het is om wetenschappelijk materiaal ,dat aangetoond heeft dat het werkt, dat dit materiaal in een pilot omgezet wordt naar de praktijk en dat men uit die pilot/praktijk van de zorg, een leerafdeling ervaringen opdoet, hier verslag van maakt en uiteindelijk materiaal ontwikkelt wat gebruikt kan worden in het MBO onderwijs, specifiek de opleding verzorgende IG.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website