Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het samenwerking en implementatie project: Ketenzorg en communicatie, is na een jaar van intensieve samenwerking, afgerond. De samenwerking zijn we gestart met het ontwikkelen en implementeren van praktijktrainingen op het thema Ketenzorg en communicatie zoals deze ontwikkelt zijn door Carint Reggeland en welke worden opgenomen in het curriculum van de opleiding Verzorgende van de BBL Het als dus aangevulde curriculum gaat bijdragen aan versterking van het imago van de thuiszorg / ouderenzorg als beroepsrichting.

Tijdens de training aan de studenten, medewerkers werd hen geleerd om anders te communiceren binnen het team, met mantelzorgers en met overigen binnen de organisatie. Dit “nieuwe” gedrag kan alleen worden begrepen als ook de werkbegeleiders dit nieuwe gedrag kunnen verstaan en dit gedrag onderdeel gaat worden van een nieuwe bejegening. Hiervoor hebben we geconcludeerd dat ook de werkbegeleiders dezelfde training moeten gaan volgen om de studenten te kunnen begeleiden om hen van de juiste feedback te kunnen voorzien.

We hebben dus eerst de studenten getraind en vervolgens de werkbegeleiders. Deze volgorde had dus andersom gemoeten om nog meer nieuw gedrag van studenten te kunnen begeleiden en aanmoedigen.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De belangrijkste resultaten van dit project.

Studenten van het ROC, welke medewerkers zijn van CR, hebben de training als bijzonder interessant ervaren. Ze hebben de meerwaarde van de training ervaren in het deskundiger worden t.a.v. communicatie met collega’s binnen het team en t.a.v. communicatie met mantelzorgers. Met name deze laatste groep werd na de training gezien als serieuze gesprekspartner in de zorg om de oudere.

Studenten, medewerkers zijn zich meer bewust van zichzelf in hun communicatie en zijn in staat deze bij te stellen, sturen op wenselijkheid en doelgerichtheid t.a.v. het welzijn van de oudere.

Er kan dus gesteld worden dat aan de doelstellingen van het project ruimschoots is voldaan.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ROC Twente wil de huidige opleidingen Zorg/Welzijn (niv. 3 en 4) versterken met actuele en praktijkgerichte training en vorming op basis van instructiemateriaal en deskundigheid van CRG.

De samenwerking begint met het ontwikkelen en implementeren van praktijktrainingen op 3 thema’s. En daarvan is het thema:

• Praktijktraining Ketenzorg en Communicatie in de Ouderenzorg

 

Met als onderwerpen:

• Communicatie met mantelzorgers

• Communicatie binnen het zorgteam

 

De opgave van dit project is dit materiaal zodanig om te werken dat het geschikt en inpasbaar is binnen het BOL/BBL-onderwijs curriculum van de studenten Zorg/Welzijn niv. 3 en 4 van het ROC Twente. Studenten sluiten de modules af met een certificaat. Dit geeft ze een ‘plus’ bij het zoeken naar werk in de sector.

Voor de uitwerking en implementatie, heeft het ROC per thema één vakdocent en CRG een team bestaande uit 1 opleidingsadviseur, 2 praktijkbegeleiders, 3 werkbegeleiders en 3 verpleegkundig specialisten beschikbaar gesteld. Per thema wordt daaruit een werkgroep geformeerd die het praktijkonderwijs op niv. 3 en 4 gaat verzorgen.

 

Het plan van aanpak onderscheiden wij 5 fasen die volgtijdelijk worden doorlopen:

0- voorbereiding

1- Inhoudelijk en onderwijskundig geschikt maken van het materiaal

2- Technisch onderbrengen in de elektronische leeromgeving van ROC

3 -Training van docenten

4 -Testen en evalueren

5- Borgen

 

Voorliggend projectvoorstel richt zich op vertaling en implementatie van praktijktrainingsmateriaal gericht op de Verpleegkundige Techniek in de ouderenzorg zoals dat binnen CRG is ontwikkeld en wordt gebruikt t.b.v. het MBO onderwijs Zorg/Welzijn in het werkingsgebied van ROC Twente.

 

Gelet op :

• De noodzaak/urgentie die ROC en CRG voelen om vaart te maken met versterking van juist het praktijkgericht leren van studenten Zorg/Welzijn op niv. 3 en 4.

• De beschikbaarheid van actueel en beproefd instructie- en vormingsmateriaal waarmee CRG haar eigen medewerkers schoolt

• De selectie van een beperkt aantal thema’s waarmee de samenwerking wordt gestart

• De uniforme wijze waarop de 3 projecten (zoals ingediend bij ZonMW) zijn vormgegeven

• De onderliggende afspraken tussen ROC en CRG om structureel samen te gaan werken bij werving en scholing van studenten zorg/welzijn binnen de regio Twente

• Een beperkt budgettair beslag

• De samenstelling van de werkgroepen met gemotiveerde deskundigen

 

Hebben ROC Twente en CRG geen enkele twijfel over de haalbaarheid van dit project.

 

 

De projectduur is 12 maanden

 

Totale kosten zijn: € 59.057

ROC en CRG hebben 10.000,- als cofinanciering ingebracht.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website