Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit onderzoek werd uitgevoerd onder ouderen die langdurig 5 of meer verschillende medicijnen gebruiken. Deze kwetsbare groep ouderen wordt opgespoord via de apotheker en krijgt een interventie aangeboden van integrale medicatiecontrole en -monitoring. Doel is optimalisering van het medicatiegebruik, waardoor patiënten beter en zelfstandiger kunnen functioneren. Patiënten worden tot 12 maanden opgevolgd. De belangrijkste uitkomstmaten zijn: fysiek en mentaal functioneren, kwaliteit van leven, functionele status. Daarnaast werd de haalbaarheid (facilitators en barrières) in kaart gebracht, vanuit het perspectief de apotheker, de praktijkondersteuner en de huisarts.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze studie is bij 696 patiënten bekeken of een gezamenlijke beoordeling van de medicatie door huisarts en apotheker bij patiënten die langdurig 5 of meer medicijnen gebruiken leidt tot veranderingen in de medicatie. Bij de start van de studie gebruikten deze 696 patiënten in totaal 6374 medicijnen. Bij ongeveer 80% van de patiënten werd een verandering van medicatie voorgesteld. Op medicatieniveau is 27% van de voorschriften veranderd: 15% verviel, 7% werd in een andere dosis voorgeschreven of kreeg een andere toedieningsvorm en 5% werd nieuw voorgeschreven. Deze veranderingen leidden niet tot een significante verbetering of verslechtering van de kwaliteit van leven of het functioneren van patiënten.

Huisartsen en apothekers gaven aan de interventie, zinvol maar erg arbeidsintensief te vinden. Zij geven aan dat er meer tijd en financiële compensatie nodig is om deze interventie in de dagelijkse praktijk in te voeren.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Polyfarmacie (het langdurig gebruik van 5 of meer medicijnen) komt veel voor bij ouderen. Het aantal mensen met polyfarmacie zal nog verder stijgen, door de toename van chronische ziekten en door de vergrijzing. Medische richtlijnen gaan vaak over één ziekte en hebben weinig aandacht voor combinaties van en interacties tussen ziektes en medicijnen. Dit kan schadelijke effecten tot gevolg hebben.

Een groot deel van de chronische medicatie wordt voorgeschreven door medisch specialisten, die niet altijd een goed overzicht hebben over de verschillende ziektes en medicijnen die een patiënt heeft. Polyfarmacie vergroot het risico op bijwerkingen en verslechtert de therapietrouw van de patiënt. Tegelijkertijd leidt polyfarmacie tot suboptimale behandeling; het vergroot de kans op onderprescriptie.

De huisarts kan een centrale rol spelen in de verbetering van dit proces, omdat hij inzicht heeft in gegevens uit zijn eigen praktijk, en gegevens van de apotheker en de medisch specialist. Bovendien heeft de huisarts een goede positie om voorgestelde veranderingen in het medicatiebeleid met de patiënt te bespreken.

Het uiteindelijke doel van dit project is verbetering van de kwaliteit van leven door een optimalisering van het medicatiegebruik van mensen met polyfarmacie. Het doel is niet per sé een vermindering van het aantal voorschriften.

De interventie bestaat uit een integraal medicatiecontrole en -monitoring systeem. Gegevens van de apotheek worden aangevuld met data uit de huisartsenpraktijk en met informatie van de patiënt die de praktijkondersteuner verzamelt tijdens huisbezoeken. De huisarts formuleert in overleg met de apotheker een medicatie-advies en legt dit voor aan de betrokken specialist(en). Daarna wordt een definitief advies opgesteld dat besproken wordt met de patiënt ter goedkeuring.

Belangrijke uitkomstmaten zijn:

 Fysiek en mentaal functioneren;

 Laboratoriumuitslagen van testen die op de baseline afwijkend waren;

 Psychosociale patiënt kenmerken, waaronder kwaliteit van leven, welzijn, ADL en functionele status;

 Schalen over therapietrouw, gebruik van voorzieningen in de gezondheidszorg;

 Haalbaarheid van de interventie volgens patiënten, huisartsen, praktijkondersteuners en apothekers;

 Kosten van de prescripties.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Alle huisartsen in de regio’s Maastricht-Heuvelland en Parkstad-Oostelijk Zuid-Limburg, zijn benaderd om deel te nemen aan de PIL-studie. Uiteindelijk zijn 22 huisartsenpraktijken bereid gevonden om deel te nemen aan de PIL-studie. Dit zijn solopraktijken, duo-praktijken, HOED-praktijken en Medische Centra. Door deze gevarieerde groep van huisartsenpraktijken, hebben we een dwarsdoorsnede van de normale huisartsenpopulatie, wat de externe validiteit ten goede komt. Aan deze praktijken zijn 18 apotheken verbonden welke ook hun medewerking verlenen aan de PIL-studie.

Tijdens de periode van patiënten werving in de deelnemende praktijken, is er 1 praktijk geweest, die zich niet aan gemaakte afspraken en deadlines kon houden, en die uiteindelijk na diverse gesprekken, uit met de studie gestopt is.

Tot nu toe hebben 748 patiënten aangegeven hun medewerking te zullen verlenen aan de PIL-studie. Dit kunnen er nog maximaal 850 worden, omdat er van een aantal patiënten op moment van dit schrijven alleen een mondelinge toezegging is gedaan, maar nog geen informed consent is ontvangen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Polypharmacy (the long-term use of 5 or more drugs) is a relevant and costly health problem among the elderly. The proportion of people with polypharmacy is rising as a result of the increasing number of people suffering from multimorbidity and the ageing of the population. Guidelines for medical practice are mainly disease-specific and pay little attention to disease-disease, drug-disease and drug-drug combinations and interactions with their potential harmful adverse effects.

A significant part of chronic medication is prescribed within a specific medical specialism, often lacking an integrated view of indications, treatment goals and medication. Polypharmacy increases the risk of side-effects and problems with patient compliance. At the same time polypharmacy may induce suboptimal treatment because the probability of underprescription increases with the number of drugs used, thus increasing the chance of inappropriate prescription.

The GP should play a pivotal role in the improvement of this process, with the availability of comprehensive data from his own practice, from the patient, the pharmacists and from other medical specialists. Furthermore, the GP is in a good position to discuss possibilities to change medication with the patient.

The ultimate goal of this project is to increase quality of life through optimization of the medication use of people with multimorbidity and polypharmacy. The goal is not to decrease the number of medications per se, but to optimize use of medication, and to assure appropriate prescription.

This project consists of a randomized controlled trial. Randomization takes place at practice level, to avoid within-practice, inter-patient contamination. Twelve academic practices, related to Maastricht University will take part in the trial. These practices will include a total of 1240 patients with five or more medication prescriptions and aged 60 years or older.

The intervention tested is an integral medication control and monitoring system. Information of the pharmacists is completed with the GPs’ electronic patient record and with information from the patients, gathered by the nurse practitioner during home visits. GPs then formulate a medication advice, which is sent to other involved medical specialists to ask for their consent. The GPs formulates a final advice and discusses this with the patient. Modifications are carried through after the patient’s consent.

Main outcome measures are measured at baseline and after 1, 6 and 12 months. Important outcome measures are:

-physical and mental health outcomes (using data from the minimal data set (MDS))

-patient psychosocial outcomes, including quality of life outcomes, well-being and measures of disability of functional status (using data from the MDS)

-laboratory results with deviating results at baseline

-measures of patient medication adherence, utilization of health services(including the number of prescriptions, number of hospitalizations)

-acceptability and feasibility of the intervention according to patients, GPs, nurse practitioners and pharmacists (barriers and facilitators)

-costs of medication prescriptions

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website