Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze aanvraag namens SPONN (Stuurgroep Participatie Ouderen Noord-Nederland) was inhoudelijke leidraad voor hoe het Zorg Innovatie Forum (ZIF) na de afsluiting van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) door is gegaan onder de titel Anders Oud 2030 met het betrekken van ouderen bij zorg die voor en over hen gaat. Het borduurt voort op ervaringen en inzichten van de voorgaande 8 jaar NPO en de uitgave 'Anders Oud 2030 - De Stem van Ouderen' die we hebben opgesteld. Het SPONN gaf mede invulling aan de agenda's van de regiotafels en was verbindend in de regio. Thans wordt er gewerkt aan een volgende uitgave waarin de resultaten van twee jaar regiotafels en de stem van ouderen beschreven wordt, die vlot gereed zal zijn (streven januari 2019). De ouderendelegaties zullen in de toekomst de rol van het SPONN gaan vervullen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de afgelopen twee jaar hebben we systematisch gewerkt aan robuuste participatie van ouderen in Noord en Noordoost-Nederland. De regio is geografisch groot, het omvat 4 provincies, en ouderen hebben zich daar op diverse wijze georganiseerd of zijn op verschillende wijze actief. Dat betekent dat we steeds in heel nauwe aansluiting op hoe ouderen lokaal actief zijn naar maatwerk-wegen hebben moeten zoeken op actieve ouderen te vinden. We hebben gemerkt dat veel ouderen graag betrokken willen zijn bij vragen die hen betreffen, maar dat ouderen zich niet meer op traditionele wijze via de ouderenbonden organiseren. Om hen toch te kunnen betrekken, hebben we ervaringen bij andere netwerkorganisaties in het land ingewonnen om tot een passende aanpak te komen.

 

Dit heeft geleid tot het opzetten van een nieuw Ouderennetwerk dat aansluit bij de (plattelands) cultuur van Noord en Noordoost-Nederland. We merken dat ouderen thematisch geïnteresseerd zijn en zich vaker en kortstondig en aan concrete projecten willen verbinden. Het netwerk biedt mogelijkheid daartoe. Op verschillende bijeenkomsten brengen we het Ouderennetwerk over het voetlicht en dit heeft telkens geleid tot nieuwe opgaven voor deelname aan het netwerk. Dat gold bijvoorbeeld voor bijeenkomsten van SPONN en Proo, het festival ‘De Kunst van het Ouder Worden”, het symposium “Wat wil je later worden’, de workshops Verhalen Vertellen: Ouderen aan het Woord en het tienjarig bestaan van het ouderenonderzoekscentrum (UCO) van het UMCG.

 

 

Het Ouderennetwerk is inmiddels een feit. Naast het opbouwen van een netwerk hebben we ook een raadpleging georganiseerd waarvoor inmiddels ruim 70 mensen zich hebben aangemeld. De eerste raadplegingen over ‘Polyfarmacie’ en ‘Hoe voor te bereiden op de terugkeer naar huis na een ziekenhuisopname” hebben mooie resultaten opgeleverd. Deze benutten we weer voor inrichting van focusgroepen en de voorbereiding en invulling van de regiotafels Anders Oud 2030 rond bijvoorbeeld het thema ziekenhuistransfer. Hierin werken we ook samen met Beter Oud.

 

 

Het kost tijd om structureel en duurzaam te verankeren, we zijn op zoek hoe verdere uitvoering en ontwikkeling te waarborgen. Het Pact voor de Ouderen en ondersteuning van ouderendelegaties en vertegenwoordigers die in de RVO zitten, is daarin een eerste stap.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Anders Oud 2030 is een collectieve inspanning van betrokken ouderen en professionals van diverse organisaties, en wordt gecoördineerd door ZIF en HANNN. Deze aanvraag namens SPONN (Stuurgroep Participatie Ouderen Noord-Nederland) is tevens inhoudelijk leidraad voor hoe we (Zorg Innovatie Forum) na de afsluiting van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) doorgaan onder de titel van Anders Oud 2030 met het betrekken van ouderen bij zorg die voor en over hen gaat. Het borduurt voort op ervaringen en resultaten en inzichten van de afgelopen 8 jaar NPO en de uitgave ‘Anders Oud 2030 – De Stem van Ouderen’ die we als afsluiting hiervan maar ook als opstart naar een nieuwe periode Anders Oud 2030 hebben opgesteld.

 

We gaan door met het organiseren van regiotafels met en voor ouderen in de vier noordelijke provincies, drie keer per jaar (12 tafels in totaal), waar we de afgelopen twee jaar mee hebben geëxperimenteerd. We zullen actief werven om de participatie aan deze tafels verder te vergroten. Enerzijds geldt dat voor meer diversiteit in de betrokkenheid van ouderen, en anderzijds voor instellingen die in dit netwerk niet mogen ontbreken, zoals gemeenten en andere partners uit het sociale domein, zorgpartners, woningbouwcorporaties en zorgverzekeraars. De regiotafels vormen een plek waar ouderen en diverse partners uit de ‘systeemwereld’ elkaar ontmoeten, thema’s bespreken rond Anders Oud 2030 en bepalen waar ze mee aan het werk willen die bijdragen aan de gewenste verandering rond zorg voor ouderen in de toekomst.

 

Het ZIF coördineert de uitvoering van de regiotafels Anders Oud 2030. Het is ook een plek waar initiatieven aan elkaar verbonden worden: lokaal, regionaal, provincie-overstijgend en nationaal. Daarin hebben we een samenwerking met andere netwerk coördinatoren ‘ouderenzorg’ en met BeterOud.

 

De Stuurgroep Participatie Ouderen Noord-Nederland maakte structureel onderdeel uit van de NPO-regiotafels in de vier noordelijke provincies. SPONN heeft, in samenwerking met ZIF, subsidie weten te verwerven vanuit ZonMw en kon daarmee haar activiteiten financieren. Zorgbelang Groningen heeft in 2015 en 2016 de activiteiten van SPONN gecoördineerd. Vanaf 2017 neemt het ZIF die rol op zich.

 

Buiten het SPONN zijn ouderen betrokken vanuit de Denktank 60+, Groningen Plus, en St. PROO uit Overijssel. Daarnaast participeert een aantal ouderen op persoonlijk titel actief in de regionale netwerken. Denktank 60+ Noord is een groep van actieve en betrokken ouderen die een participerende beweging van ouderen wil stimuleren. De Denktank 60+ is actief betrokken bij de voorbereiding, invulling en implementatie van met name de regio¬tafels Drenthe en Overijssel. Dat geldt ook voor het netwerk van st. PROO dat in Overijssel de participatie van ouderen actief ondersteunt. Naast samenwerking met ouderen die zich in een organisatie of beweging hebben verenigd, richten we ons ook ouderen die zich niet hebben georganiseerd, maar wel betrokken zijn en willen meepraten.

 

Intentie is om nog meer verscheidenheid in de stemmen van ouderen te verkrijgen. Denk daarbij aan sociaal-economische, culturele en etnische diversiteit. Hiervoor zoeken we samenwerking met o.a. Biblionet en Zorgbelang.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website