Projectomschrijving

Percepties over somberheid en depressie

Veel ouderen hebben depressieve gevoelens. Screening is een goede methode om depressieve symptomen vroegtijdig te signaleren en een klinische depressie te voorkomen. Toch zijn screening en de daaropvolgende behandeling niet altijd effectief. Dat komt omdat niet bekend is wat de behoeften zijn van ouderen die somber zijn.

Doel
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van verschillende meningen van ouderen over de oorzaken van hun somberheid en de oplossingen. Een belangrijke subvraag is: wat is de betekenis van eventuele aanwezigheid van complexe problematiek?

Werkwijze
Met veertig ouderen worden twee diepte-interviews gehouden. Twintig van deze ouderen vertonen alleen symptomen van somberheid of depressie. De andere twintig personen hebben ook andere problemen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en sociale relaties.

Doelgroep
75-plussers uit een huisartspraktijk, die op een screeningslijst hebben aangegeven dat zij zich somber voelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website