Projectomschrijving

GENERO is een regionaal netwerk Zuidwest-Nederland gericht op de verbetering van ondersteuning, welzijn en zorg van (kwetsbare) ouderen. Het netwerk legt verbindingen tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij ondersteuning, zorg en welzijn voor ouderen.

Door de transities in de zorg hebben gemeenten meer verantwoordelijkheden voor ondersteuning en zorg van ouderen. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het realiseren van een integrale aanpak voor (kwetsbare) ouderen, naast aanbieders van zorg, welzijn en wonen.

Doel:

Doel van dit project was om de participatie van gemeenten in GENERO te verbreden en versterken zodat dit domein beter betrokken raakt bij wetenschappelijk onderzoek en innovaties voor betere ondersteuning/welzijn/zorg voor (kwetsbare) ouderen.

Resultaten:

Via een interactieve sessie zijn de volgens ouderen en gemeenten belangrijkste uitdagingen in het sociaal domein geïdentificeerd (o.a. zelfredzaamheid). Dertien studenten van Erasmus Universiteit Rotterdam zijn met de thema’s aan de slag gegaan en zochten contact met gemeenten voor uitvoering van hun onderzoek. Contact leggen bleek soms een uitdaging. Als studenten een plek hadden gevonden, zijn ze goed ontvangen, begeleid en hadden ze de mogelijkheid interessant en actueel onderzoek uit te voeren. Docenten, studenten en gemeenten zijn tevreden over de onderzoeken. Het ‘ophalen’ van vraagstukken in de praktijk is aan te bevelen, met naast gemeenten ook organisaties als zorg en welzijn, zodat meer mogelijkheden ontstaan, ook voor projecten die over domeinen heengaan.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website