Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het hoofddoel van dit project is inspirerende ouderen in nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs voor de zorg op MBO, HBO en WO-niveau. Hiermee willen we:

 

• het imago van de ouderenzorg onder studenten in het onderwijs voor de zorg verbeteren en

• de aansluiting van het onderwijs voor de ouderenzorg bij de behoeften, wensen en ervaringen van ouderen zelf verbeteren,

• zodat het aantal studenten op MBO, HBO en WO-niveau dat kiest voor een specialisatie in de ouderenzorg toeneemt en

• zodat de kwaliteit van de ouderenzorg behouden blijft, doordat er voldoende zorgprofessionals in deze sector zullen zijn met oog voor de behoeften, wensen en ervaringskennis van ouderen zelf.

 

De hierboven genoemde doelen bereiken we door een netwerk van inspirerende ouderen te creëren, die door onderwijsinstellingen betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling en uitvoering van lesprogramma’s en lesmateriaal voor zorgstudenten in de eerste fase van hun opleiding. Daarbij ontwikkelen we samen met en ter ondersteuning van ouderen en onderwijsinstellingen een routeplanner voor de samenwerking tussen ouderen en onderwijs voor de zorg.

 

Bij de ontwikkeling van het netwerk van inspirerende ouderen en de routeplanner maken we gebruik van en bouwen we voort op onderzoeksuitkomsten, bestaande netwerken en ervaringen met cliëntenparticipatie, zorgonderwijs en ouderenzorg, waaronder het project Cliënt Consult (Vilans), het project Krachtig Cliëntenperspectief en het handboek Participatie voor ouderen in zorg- en welzijnsprojecten (CSO/Zorgbelang).

 

Binnen het kader van dit project werven en selecteren we 12 onderwijsinstellingen (6 MBO, 4 HBO en 2 WO-niveau) die ouderen willen betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs voor de zorg en 24 inspirerende ouderen, die daartoe toegerust en ondersteund worden. In overleg met onderwijsinstellingen proberen we verschillende vormen van ouderenparticipatie in het onderwijs voor de zorg te realiseren en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van lesmateriaal dat aansluit bij de belevingswereld, de beeldcultuur en de leerstijlen van jonge mensen. Daarbij richten we ons primair op zorgstudenten in de eerste fase van hun opleiding, dus nog voordat zij op stage gaan of een specialisatie kiezen.

 

Voor de borging van het netwerk van inspirerende ouderen sluiten we aan bij het landelijk dekkende netwerk van regionale Zorgbelang organisaties. De routeplanner zullen we digitaal ontsluiten, via de voor onderwijsorganisaties relevante kanalen en het Zorg voor Beter kennisplein voor werkers en opleiders in de ouderenzorg.

 

Om een resultaatgerichte samenwerking tussen Vilans en Zorgbelang Nederland te waarborgen werken we projectmatig samen in vier fasen.

In de inventarisatiefase maken we een overzicht van succes- en faalfactoren, goede voorbeelden en innovatieve ideeën, die we in drie feedbacksessies met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen bespreken. Op basis hiervan werken we 3 à 4 kansrijke aanpakken voor ouderenparticipatie in het onderwijs voor de zorg uit. In de voorbereidingsfase werven en selecteren we enerzijds onderwijsinstellingen en anderzijds inspirerende ouderen. De ouderen rusten we toe en we richten de ondersteuningsorganisatie in.

In de uitvoeringsfase gaan ouderen uit het netwerk en onderwijsinstellingen daadwerkelijk samen aan de slag met de ontwikkeling en uitvoering van lesprogramma’s en lesmaterialen. Hierbij doorlopen zij de kwaliteitscyclus (plan-do-check-act), die we vanuit het project zullen monitoren. In de borgingsfase wordt de routeplanner voltooid en het netwerk overgedragen aan de regionale Zorgbelangorganisaties. Zowel het netwerk als de routeplanner zullen we tijdens een slotbijeenkomst en enkele presentaties actief bij het onderwijsveld onder de aandacht brengen.

 

Het project wordt uitgevoerd door Vilans en Zorgbelang Nederland. 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website