Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds de start is het Ouderen- en mantelzorgforum onderdeel van GENERO, het Netwerk Ouderenzorg Zuidwest Nederland. Het doel van het forum is om vanuit het ouderenperspectief binnen GENERO een bijdrage te leveren aan het handhaven en het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van welzijn en zorg voor ouderen. Het forum is het geweten van GENERO. Het forum wil ervoor zorgdragen dat de inbreng van ouderen als gelijkwaardige partij in het zorg- en welzijnsveld meegenomen wordt in de besluitvorming.

Het komende jaar wil het forum gebruiken om de positie van het forum te versterken en meer bekendheid te creëren. Er wordt actief contact gezocht met zorgorganisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen. Voor de laatste groep zal het forum een handreiking ontwikkelen met daarin praktische voorbeelden van onderwijsvormen en meer informatie over ouderenparticipatie in het onderwijs. Ook zal het forum bestaande promotiematerialen doorontwikkelen, zoals flyer en website. Het forum hoopt steeds vaker een vanzelfsprekende gesprekspartner te zijn voor organisaties in de zorg en welzijn voor ouderen die zich willen verdiepen in het perspectief van ouderen, zodat de zorg en ondersteuning beter aansluiten bij de behoeften van de doelgroepen, zodat zij kunnen leven zoals zij dat willen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website