Projectomschrijving

In deze aanvraag van KOZ AMC en partners is een toekomstbeeld geschetst van de ouderennetwerken en de ouderenparticipatie voor de periode 2014-2016.

Doelgroep

Ouderen in ouderennetwerken

Doel

  • Formeren van een drieledige ouderenvertegenwoordiging; 
  • De huidige ouderenmonitors zoals deze nu bestaat handhaven. Deze groep speelt belangrijke rol bij monitoren van projecten;
  • Inrichten van een groep ouderen die meer strategisch opereren en kunnen Helpen de producten verder te brengen; 
  • De inbreng van de ouderen steviger verankeren door instellen van een doelgroepenpanel; 
  • Tevens willen wij in de periode 2014-2016 de samenwerking met de ouderendelegatie van het VUmc verder bestendigen.

Resultaten

Na een succesvolle startbijeenkomst van de gezamenlijke ouderendelegaties van VUmc en

KOZ/AMC op 29 januari 2016 zijn de twee delegaties verder gegaan als het NPO-ouderennetwerk

Amsterdam en omgeving (waartoe ook West-Friesland en Almere behoren). Van het begin af aan is samengewerkt met het nieuw opgerichte Ben Sajetcentrum, een academische leerwerkplaats voor onder meer de kwetsbare ouderen in de langdurige zorg. Dit heeft geresulteerd in diverse gezamenlijke projecten, waarbij ouderendeelname een vanzelfsprekendheid is. De vormgeving van ouderenparticipatie is nog een leerproces. 

Met het Ben Sajetcentrum moet de samenwerking in andere programma’s zoals Veerkracht en Dementie nog opgestart worden en de bestuurlijke positie zal worden geëvalueerd. De samenwerking met AMC is gecontinueerd. Ouderen worden betrokken bij de invoering van de Transmurale Zorgbrug en het ontwikkelen van een buurtziekenhuis. Het NPO-ouderennetwerk Amsterdam e.o. wil ook na afloop van de subsidie doorgaan en onderzoekt de mogelijkheden voor onderdak bij Cliëntenbelang Amsterdam en/of Ben Sajetcentrum. Ook landelijk blijft een NPO netwerk bestaan die mogelijk (inhoudelijke) ondersteuning biedt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website