Projectomschrijving

Het zorgproces opnieuw ontwerpen

Het huidige zorgaanbod groeit onvoldoende mee met de behoeften van ouderen met complexe problemen. Dat komt bijvoorbeeld door versnippering en onvoldoende samenhang. Ook missen zorgverleners middelen om achter de hulpvraag van ouderen te komen. Daardoor kunnen ze lastig een adequaat zorgaanbod organiseren. Reactief handelen, verkeerd medicijngebruik en onderdiagnostiek komen nog te vaak voor.

Doel
Het doel van het project is een ‘herontwerp’ van het zorgproces. Dit moet leiden tot een cliëntvriendelijke keten van voorzieningen waarin zowel vroegopsporing, behandeling als nazorg zijn opgenomen. Uiteindelijk doel is samenhang en continuïteit.

Werkwijze
De onderzoekers maken gebruik van het ‘circulaire ketenzorgmodel’. Daarin staan de oudere en mantelzorger centraal. Daaromheen staan de eerste- en tweedelijnsvoorzieningen. Zij doorlopen de vragen: welke cliënt heeft welk probleem, wat moet er gebeuren en wie gaat dat doen? Vervolgens bieden zij zorg en ondersteuning.

Doelgroep
Kwetsbare ouderen, mantelzorgers, zorgprofessionals en betrokkenen bij de zorg voor ouderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website