Projectomschrijving

Samenhangend zorgaanbod

Voor kwetsbare ouderen in de regio Nijmegen is het ontbreken van coördinatie en afstemming van het zorg- en welzijnsaanbod een groot knelpunt. Het lijkt alsof de aanbodzijde, de vraagzijde en de regelgeving elkaar belemmeren op weg naar betere zorg.

Doel
Het doel van het project is het ontwikkelen van de Zorg- en Welzijnsstandaard (ZWS). Die richt zich op een samenhangend, innovatief zorgaanbod dat aansluit bij de behoeften van ouderen. De ZWS beschrijft waaraan goede zorg voor ouderen moet voldoen. Het instrument is gericht op herstel en behoud van autonomie, zelfstandigheid en kwaliteit van leven.

Werkwijze
Het project bestaat uit negen verschillende werkpakketen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de inhoud van de eerste- en tweedelijns ZWS, een pilot en een studie naar de kosteneffectiviteit. Daarnaast ontwikkelen de projectmedewerkers een opleidings- en scholingsmodule ouderenzorg en een werkpakket voor organisatie en management van het transitieproject.

Doelgroep
70-plussers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website