Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het NUZO (Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen) heeft in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) een transitieproject opgezet voor een betere aansluiting van het zorgaanbod op de behoeften van oudere migranten. De opgedane kennis en ervaring vanuit het project De Stem van de migrant wil het NUZO graag met samenwerkingspartners borgen door te vertalen naar het onderwijs.

 

Gezien de veranderde visie op ouderenzorg, maar vooral ook de demografische ontwikkelingen is een vernieuwing van het onderwijs belangrijk. Met de ontwikkeling van de Onderwijsmodule Intercultureel Zorgcontact wil het NUZO een brug vormen tussen het MBO- en HBO-onderwijs en de praktijk.

 

Doelstelling van het project dat de projectgroep voorstelt is:

Het ontwikkelen van een onderwijsmodule waardoor studenten in het MBO en HBO zorg en welzijn bij het afronden van hun studie over voldoende kennis beschikken over de wensen en behoeften in de zorg en welzijn van de oudere migranten en over voldoende praktische vaardigheden beschikken die zij op de arbeidsmarkt kunnen inzetten tijdens het werken met de doelgroep oudere migranten.

 

Het beoogde resultaat bestaat uit de oplevering van de Onderwijsmodule Intercultureel Zorgcontact; bestaande uit 5 hoorcolleges en 5 werkcolleges met theorie en inhoud over onderwerpen binnen het terrein van zorg en welzijn voor oudere migranten.

 

De ontwikkeling van de Onderwijsmodule Intercultureel Zorgcontact is een ontwikkel- en implementatieproject. NUZO werkt hierin samen met het MBO en HBO in de regio Utrecht. De projectgroep gaat de onderwijsmodule testen en kan na de evaluatie in heel Nederland worden uitgezet.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website