Projectomschrijving

Screenen en coördineren

Ouderen hebben vaak meerdere gezondheidsproblemen waardoor ze ook met meerdere zorgverleners te maken hebben. Ze hebben echter wel behoefte aan overzicht en coördinatie van al deze zorg. Ook kunnen ze hulp gebruiken bij het nemen van beslissingen over hun gezondheid. Verder hebben huisartspraktijken kwetsbare ouderen onvoldoende in beeld en blijkt de zorg versnipperd: vragen worden apart behandeld, samenwerking ontbreekt.

Doel
Het doel van dit project is ontwikkelen van een instrument waarmee praktijken kwetsbare ouderen kunnen signaleren en in de gaten kunnen houden. Een tweede doel is de inzet van een ‘praktijkverpleegkundige ouderenzorg’. Deze gaat screenen op kwetsbaarheid en complexiteit. Ook stelt hij of zij een zorgplan op en coördineert de zorg die de oudere krijgt van verschillende zorgverleners.

Werkwijze
Praktijken in de regio gaan werken volgens de aanpak. Deze wordt geëvalueerd en met de oude aanpak vergeleken.

Doelgroep
Kwetsbare ouderen en hun naasten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website