Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds de start van het Nationaal Programma Ouderenzorg, in 2008, is de visie op ouder worden in Nederland sterk veranderd. Steeds meer ligt de nadruk op veerkracht, mogelijkheden en eigen regie, steeds minder op zorg en afhankelijkheid. Dat is ook precies wat de 75 uitgevoerde projecten - hoe verschillend soms ook - verbindt. Dat is de stuwende kracht achter de acht regionale netwerken die ontstaan zijn vanuit de UMC’s. En dat heeft uiteindelijk geleid tot het platform BeterOud: een digitale en fysieke vind- en ontmoetingsplaats, inclusief leergemeenschappen en werkplaatsen. Daar brengen we mensen bij elkaar. Daar helpen we ze met het verder ontwikkelen en toepassen van vernieuwende ideeën.

 

Met het project NPO de markt op! willen we bijdragen aan de uitdagende ambitie die geformuleerd is in de Toekomstvisie en Veranderagenda BeterOud1:

 

In 2025 geeft 90% van de ouderen in een kwetsbare positie in Nederland de ervaren kwaliteit van leven een ruime voldoende.

 

In fase 1 is een beweging op gang gekomen met prachtige initiatieven, betrokken ouderen en bevlogen professionals. Hun vragen en ideeën waren steeds leidend. Die beweging willen we verbreden, versterken en borgen.

Dat kunnen we niet alleen. Samen met ouderen-, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, verzekeraars, kennisinstituten, beroeps- en brancheorganisaties en onderwijscentra willen we BeterOud verder ontwikkelen tot hét platform voor de innovatie van ouderenzorg in Nederland. Met initiatieven voor meer zelfredzaamheid, meer functiebehoud, minder terug hoeven vallen op de zorg en minder kans op zorg en behandelingen die onnodig belastend zijn. Met aandacht voor kwaliteit én betaalbaarheid. Een platform waarin georganiseerde ouderen zelf meedenken en -werken. Zodat we alles doen wat in onze macht ligt om 90% van de ouderen in een kwetsbare positie in 2025 hun kwaliteit van leven een ruime voldoende te laten geven.

 

Fase 2 staat in het teken van verbreden, verdiepen en verankeren. Verbreden doen we door zoveel mogelijk partners bij BeterOud te betrekken. Verdiepen gaat over het samen werken aan verspreiding en implementatie van de opbrengsten rond een beperkt aantal thema’s. Hier brengen we dus juist focus aan. Verankeren ten slotte gaat over het borgen van BeterOud. Dat willen we doen met een coöperatie van stakeholders die bereid zijn te investeren in tijd, kennis, netwerken en geld.

 

De afzonderlijke activiteiten zijn nauw met elkaar verbonden. Via themateams ontdekken we bijvoorbeeld nieuwe initiatieven die we vervolgens op de website kunnen ontsluiten en in een leergemeenschap verder kunnen uitdiepen. Maar het kan ook andersom: een leergemeenschap kan thema’s benoemen die we in een werkplaats uitwerken worden en daarna via de website breder ontsluiten en in praktijk brengen. Kortom: al deze kanalen, activiteiten en netwerken dragen bij aan en werken samen aan het verspreiden en verrijken van kennis.

 

1 www.beteroud.nl/docs/beteroud/over-ons/Toekomstvisie-wonen-welzijn-zorg-ouderen.pdf

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website