Projectomschrijving

Betere medische zorg in verzorgingshuizen

De politiek, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de beroepsorganisaties KNMG, LHV en NHG vinden dat de medische zorg in verzorgingshuizen onvoldoende is. Bewoners worden steeds ouder en kwetsbaarder en hebben meer verzorging nodig. De zorg is echter niet meegegroeid.

Doel
Het doel van MOVIT (Medische zorg Optimalisatie Verzorgingshuizen Implementatie) is om de zorg anders in te zetten, met een betere kwaliteit tot gevolg. Uitgangspunten:
• vooruitlopen op de klacht (proactief);
• zorgplan gericht op kwaliteit van leven;
• multidisciplinaire uitvoering;
• goede afspraken over samenwerking, personeel, infrastructuur en financiering.

Werkwijze
Verzorgingshuizen in Zuid-Holland Noord hebben Lokale Werkgroepen ingericht en zijn aan de slag gegaan met hun verbeterplan. Het realiseren van een multidisciplinair overleg (MDO) is wenselijk. MOVIT geeft hen ondersteuning en meet daarnaast de tevredenheid en uitwerking op de kwaliteit van zorg.

Doelgroep
Bewoners van 42 verzorgingshuizen in Zuid-Holland Noord.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website