Projectomschrijving

Hulp via jongeren

Allochtone ouderen zijn moeilijk te bereiken voor gemeenten, zorginstellingen en patiëntenorganisaties. Hun jongeren staan echter zowel in de moderne wereld als in de wereld van traditionele familieverbanden waarin zorgen voor je ouders normaal is. De jongeren vormen dus de brug. Daarom is de website zorgvoorjeouders.nl gestart, een site waarop Marokkaanse jongeren informatie kunnen vinden over mantelzorg.

Doel
Het doel van het project is het onderbouwen van de effecten van de website. De site is namelijk succesvol, maar dat is niet wetenschappelijk bewezen. Zodra dat wel zo is, zullen er ook versies worden gemaakt voor mantelzorgers met andere etnische achtergronden.

Werkwijze
De werking van de website wordt onderzocht. Daarnaast doen onderzoekers onderzoek naar de belangrijke thema’s voor Marokkaanse mantelzorgers. Vervolgens worden vier andere etnisch-specifieke versies van de site ontwikkeld. Ook daarvan meten de onderzoekers het effect.

Doelgroep
Marokkanen, Turken, Creoolse en Hindoestaanse Surinamers en Chinezen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website