Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project ‘Leren van patiënten – dementie’ heeft tot doel om door middel van een proces van co-design een vernieuwende onderwijsmodule over dementiezorg te ontwikkelen die kan worden ingezet in het MBO onderwijs. De module wordt vormgegeven op basis van ruim 80 unieke narratieve interviews met mensen met dementie en hun mantelzorgers die in woord en beeld beschikbaar zijn via de site www.pratenovergezondheid.nl. Deze website en de daarop getoonde informatie is het resultaat van een eerder door ons uitgevoerd NPO-project ‘Help, dement! Patiënt en mantelzorger aan het woord.’ (projectnr. 60-61900-98-440), dat in oktober 2013 is afgerond.

Onder co-design verstaan we een gezamenlijk ontwikkeltraject waarbij zorgverleners, docenten en studenten zijn betrokken. Deze werkwijze kan tegemoetkomen aan een aantal belangrijke verbeterpunten voor het MBO zorgonderwijs die door verschillende partijen zijn gesignaleerd. Zo is er in de eerste plaats het feit dat belangrijke veranderingen in de langdurige zorg voor ouderen met dementie nog onvoldoende tot uitdrukking komen in het curriculum. Hierbij gaat het onder meer omtoenemende extramuralisering, een groter beroep op mantelzorgers, nieuwe uitdagingen in de communicatie met zorgvragers, samenwerking met andere zorgprofessionals en aandacht voor welzijn, kwaliteit van leven en behoud van autonomie van mensen met dementie.

De wijze waarop MBO zorgopleidingen aansluiten op de praktijk van de ouderenzorg is een ander belangrijk verbeterpunt. Zorgprofessionals zouden meer bij de zorgopleidingen betrokken en de praktijk zou meer met het onderwijs verweven moeten worden bij het organiseren van nuttige stages met uitdagende leeropdrachten.

Docenten aan het MBO-onderwijs, waaronder van Summa Zorg in Eindhoven onze samenwerkingspartner in dit project, onderschrijven deze verbeterpunten en merken op dat ook bestaande vernieuwingsimpulsen in het MBO onderwijs nog vaak te weinig afgestemd zijn op de behoeften en competenties van de studenten.

De hierboven genoemde veranderingen in de zorg , de toename van het aantal mensen met dementie in Nederland in 2050 tot ruim een half miljoen, en de behoeften aan antwoorden op specifieke vragen als het gaat over onderwijs gericht op zorg voor dementerenden laten zien dat een onderwijsmodule over dementiezorg in het MBO duidelijk in aanwezige behoeften voorziet.

De vorm van de module (bv als een verdiepende module, een lintvormige module of als een specifieke reeks leeropdrachten afgestemd op een stage) zal tijdens het ontwikkeltraject verder worden ingevuld. Dit geldt ook voor de inhoud van de module. Vanuit de gesignaleerde behoeften van docenten en studenten weten we dat diepgang en focus op deze onderwerpen vaak als een gemis wordt ervaren in onderwijs over ouderenzorg. De uitgebreide en zeer veelzijdige set van narratieve interviews met daarin de ervaringen van patiënten en mantelzorgers kan uitstekend in deze behoeften voorzien. Door het gebruik van videoclips van de interviews zal op indringende en directe wijze worden ingespeeld op de belevingswereld van de beoogde studenten. Het materiaal laat in ieder geval ook nu al de vele mogelijkheden zien om uiteenlopende aspecten van interpersoonlijk communicatie met patiënten en met familieleden uit te werken tot aansprekende oefenstof voor studenten.

Het is ons doel om een onderwijsmodule te ontwikkelen die op onderdelen flexibel kan worden ingepast in het curriculum, die gebruik maakt van interactieve en spelelementen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de competenties van de MBO studenten. Een belangrijk punt is hierbij dat de module met name een bijdrage levert aan verbetering van de zorg voor kwetsbare ouderen, waarbij de behoeften van zorgverleners en opleiders in de zorg, en ook de studenten worden meegenomen.

De ervaringen die we in dit project zullen opdoen zijn zeker ook van belang voor onderwijsontwikkeling gericht op andere aspecten van de ouderenzorg. Daarnaast gaan wij er van uit dat ze mogelijk verder reiken dan het MBO. Tijdens de afsluitende expertmeeting presenteren we niet alleen de onderwijsmodule maar zullen we ook die nieuwe inzichten samen te brengen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website