Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DOEL

Hoewel de maatschappelijke waarde van cultuurinterventies in de langdurige zorg in binnen- en buitenland breed wordt gedragen, is de kennis erover versnipperd. Het doel van de kennissynthese is om op drie terreinen (onderzoek, de praktijk en beleid) de laatste stand van de kennis in kaart te brengen, zodat een kennisagenda kan worden opgesteld met kansrijke onderzoeks- en ontwikkelrichtingen.

 

ONDERZOEKSVRAGEN

De onderzoeksvragen luiden:

1) Wat is de huidige praktijk en het beleid rond cultuurinterventies in de Nederlandse langdurige zorg?

2) Wat is bekend over de effecten van cultuurinterventies op positieve gezondheid van cliënten in de langdurige zorg?

3) Wat zijn kansrijke onderzoek- en ontwikkelrichtingen op het gebied van cultuurinterventies in de langdurige zorg?

 

METHODE

Een mixed methods methode, bestaande uit systematisch en integratieve literatuurreview, mapping studie en stakeholderparticipatie zal ingezet worden om de bestaande wetenschappelijke kennis, praktijken en beleid in kaart te brengen en aanbevelingen voor de kennisagenda te formuleren.

 

VERWACHTE RESULTATEN

Het literatuuronderzoek zal laten zien: 1) welke onderzoeken hebben gelopen of lopen over de effecten van cultuurinterventies in de langdurige zorg op positieve gezondheid en wat hiervan de resultaten waren 2) de (wetenschappelijke) bewijslast van de effecten van deze cultuurinterventies, en 3) internationale ontwikkelingen en 4) aanduidingen van kansrijke onderzoeksrichtingen op dit gebied.

 

De mapping studie zal laten zien ten aanzien van beleid: (1) wie en met welk doel het initiatief neemt voor CLZ-interventies, (2) de wijze van financiering, (3) ervaren succes en faalfactoren in beleid (bijv. samenwerking tussen professionals en organisaties).

En ten aanzien van de praktijk: (1) welke cultuurinterventies op dit moment worden aangeboden in de langdurige zorg, (2) waar (organisaties) de cultuurinterventies worden aangeboden, (3) doelgroepen van cultuurinterventies, 4) wie cultuurinterventies leveren, (5) welke cases van cultuurinterventies in de langdurige zorg er zijn, en 6) ervaren succes en faalfactoren in praktijk en beleid.

 

De onderzoekers bespreken de resultaten van de twee studies en de conceptaanbevelingen tijdens een slotbijeenkomst met de stakeholders om (1) de resultaten te valideren, (2) de aanbevelingen over kansrijke onderzoek- en ontwikkelrichtingen op het gebied van cultuurinterventies in de langdurige zorg aan te scherpen en (3) het draagvlak hiervan te peilen.

De resultaten en inzichten worden geïntegreerd in de eindrapportage die na bespreking met de begeleidingscommissie aan ZonMw wordt opgeleverd.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website