Projectomschrijving

Kunstenaars zijn steeds vaker actief in de zorg. Ook is er erkenning voor de waarde van hun bijdrage in de langdurige zorg. Er ontbreekt echter een overzicht van de activiteiten en effecten van deze ‘culturele interventies’. De kennis hierover uit onderzoek, beleid en de praktijk is onvolledig en versnipperd.

Doelgericht project

Met dit project willen we die kennis in kaart brengen en input leveren voor een kennisagenda met onderzoeks- en ontwikkelrichtingen. Uit literatuuronderzoek blijkt de beschikbare wetenschappelijke kennis over effecten van culturele interventies. Daarnaast inventariseren we beleid en praktijkvoorbeelden met een mappingstudie. De praktijk schuift aan in bijeenkomsten met stakeholders. Zo verzamelen we systematisch en transparant informatie uit onderzoek, beleid én praktijk: een kennissynthese.

Doeltreffende samenwerking

In het project werken onderzoekers, beleidsmakers en praktijkkenners samen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website