Projectomschrijving

In alle acht netwerken ouderenzorg participeren ouderen op verschillende manieren en in de verschillende fases van het NPO. Het is een verdienste binnen het NPO dat ouderen op dergelijke schaal bij zorgvernieuwingen betrokken worden. De ouderendelegaties worden steeds zelfbewuster en vinden effectiever hun weg binnen de netwerken. Ook wordt de meerwaarde van de ouderendelegaties door steeds meer betrokkenen gezien. Toch valt er ook nog het een en ander te winnen.

De fase van het beoordelen van projecten is inmiddels achter de rug en de focus van de ouderendelegaties ligt nu meer op het monitoren van de NPO projecten. Binnen sommige netwerken en ouderendelegaties wordt dit zeer gestructureerd aangepakt, in andere netwerken is dit een nieuwe zoektocht naar een toegevoegde waarde in de netwerken. Daarnaast zien de ouderendelegaties de volgende fase binnen het NPO al aankomen: hoe kunnen zij eraan bijdragen dat de resultaten van de projecten ook tot structurele verbeteringen voor ouderen gaan leiden? Ook signaleren zij de kwetsbaarheid van de netwerken en hun eigen positie erin: wat gaat er gebeuren als de netwerksubsidies stoppen en de ondersteuning van de ouderendelegaties wegvalt?

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website