Projectomschrijving

Ouderen denken mee

Koepel van ouderenorganisaties CSO ondersteunt ouderen die in netwerken van het NPO meedenken over verbeteringen in de ouderenzorg. Daarnaast betrekt het CSO professionals uit de netwerken bij dit proces. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het creëren van randvoorwaarden zodat ouderen hun bijdrage kunnen leveren.

Doel
CSO wil ouderen handvatten geven om hun stem te laten horen en ouderen van elkaar laten leren. Hoe wordt de inbreng van ouderen in de verschillende netwerken vormgegeven? Wat werkt en wat werkt niet? Daarnaast is het van belang dat ouderen niet alleen een stem hebben, maar dat die ook gehoord wordt door professionals.

Werkwijze
CSO gebruikt hiervoor handreikingen voor professionals en heeft een handboek ouderenparticipatie ontwikkeld. Ook organiseert CSO trainingen en uitwisselingsbijeenkomsten. De projectgroep verspreidt de kennis over ouderenparticipatie via publicaties.

Doelgroep
Ouderen die participeren in netwerken van het NPO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website